Känner du att du behöver hjälp med att hitta rätt i din föräldraroll? Eskilstuna kommun erbjuder olika slags föräldraskapsstöd som har fokus på olika delar av föräldrarollen. Stödet är anpassat efter åldern på ditt barn och vilka utmaningar du ställs inför i den delen av barnets utveckling.

Ledarskapsträning för tonårsföräldrar – LFT

Tonårstiden kan vara en omvälvande tid i livet för tonåringen, men också för föräldern. Vi erbjuder därför ett riktat föräldrastöd i grupp där programmet utarbetats i samarbete med föräldrar som vet hur det är. Målgruppen är föräldrar med barn i åldern 10-17 år.

Programmet är utarbetat i samarbete med föräldrar som har egna erfarenheter från den här omvälvande tiden i föräldraskapet.

Vi erbjuder kursen på olika språk. Kursen består av totalt nio träffar, och vi träffas en gång i veckan.

Alla barn i centrum 0-2 år – ABC

Den här kursen riktar sig till föräldrar som har barn i åldrarna 0-2 år. Att vara förälder kan vara både spännande och utmanande. Här får du träffa andra föräldrar och ta del av forskning om föräldraskap. Träffarna handlar om familjeliv och hur du kan stödja ditt barns utveckling och hantera utmaningar som förälder. Innehållet i träffarna är anpassade för föräldrar till barn som har börjat upptäcka världen lite mer på egen hand. Fyra träffar á 1 timme som leds av utbildade gruppledare och avslutas med tid för fika och umgänge. Små barn är välkomna att vara med på träffarna. Under våren 2023 utvärderas träffarna och därför kommer vi att samla in enkätsvar från föräldrar. Väljer du att gå under våren kommer du att få mer information om utvärderingen och vad det innebär för dig. För intresseanmälan, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Alla barn i centrum 3-12 år – ABC

ABC föräldrautbildning är för alla föräldrar som har barn mellan 3-12 år. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling och syftar till att stärka relationen mellan förälder och barn. Få saker är viktigare än relationen till våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer. ABC består av fyra gruppträffar (á 2,5 timmar) med varsitt tema där information och diskussion blandas med övningar och filmer. Träffarna leds av utbildade gruppledare. Vi erbjuder kursen på olika språk.

Barn i föräldrars fokus – BIFF

När föräldrar separerar påverkas både föräldrar och barn. Den här föräldrakursen har fokus på hur barnen påverkas och är till för dig som har separerat. Du får möjlighet att diskutera med andra föräldrar i liknande situation, ta del av kunskap om hur barn reagerar vid föräldrars separation och prata om hur just du kan vara en så bra förälder som möjligt efter separationen.

BIFF består av 3 träffar á 2 timmar och leds av två gruppledare.

Stödsamtal för föräldrar till barn mellan 0-12 år

Våra familjevägledare på familjecentralerna erbjuder stödsamtal upp till sju tillfällen. Syftet med samtalen är att stödja och stärka föräldrar i sitt föräldraskap. Se familjecentralernas kontaktuppgifter underst på sidan.

Föräldrafika

Föräldrafika anordnas på fyra olika platser i Eskilstuna. På föräldrafikat får du ta del av samhällsinformation som kan vara till nytta för dig som föräldrar. Vid i stort sett varje tillfälle har vi en gäst som pratar och svarar på frågor utifrån ett visst tema. Föräldrafikat är även ett forum för samtal och kontaktskapande mellan föräldrar.

Fröslunda

Valvet, onsdagar kl. 9.00-10.30.

Årby

Årby mötesplats, tisdagar kl. 10.00-12.00.

Lagersberg

Fritidsgården på Lagersbergsskolan, tisdagar ojämna veckor, kl. 14.30-16.00.

Skogsängen

Måndagar, kl. 9.00-10.00.

Föräldrastöd

Telefon:

Uppdaterad: 27 februari 2023