Känner du att du behöver hjälp med att hitta rätt i din föräldraroll? Eskilstuna kommun erbjuder olika slags föräldraskapsstöd som har fokus på olika delar av föräldrarollen. Stödet är anpassat efter åldern på ditt barn och vilka utmaningar du ställs inför i den delen av barnets utveckling.

Alla barn i centrum 0-2 år – ABC

Den här kursen riktar sig till föräldrar som har barn i åldrarna 0-2 år. Att vara förälder kan vara både spännande och utmanande. Här får du träffa andra föräldrar och ta del av forskning om föräldraskap. Träffarna handlar om familjeliv och hur du kan stödja ditt barns utveckling och hantera utmaningar som förälder. Innehållet i träffarna är anpassade för föräldrar till barn som har börjat upptäcka världen lite mer på egen hand. Fyra träffar á 1,5 timme som leds av utbildade gruppledare och avslutas med tid för fika och umgänge. Små barn är välkomna att vara med på träffarna.

Planerade träffar

Fler datum och platser läggas upp eftersom men det går bra att anmäla sitt intresse redan nu.

  • Årby mötesplats – torsdagar klockan 10.00-11.30. Datum: 2/5, 16/5, 23/5, 30/5.

Alla barn i centrum 3-12 år – ABC

ABC föräldrautbildning är för alla föräldrar som har barn mellan 3-12 år. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling och syftar till att stärka relationen mellan förälder och barn. Få saker är viktigare än relationen till våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer. ABC består av fyra gruppträffar (á 2,5 timmar) med varsitt tema där information och diskussion blandas med övningar och filmer. Träffarna leds av utbildade gruppledare. Vi erbjuder kursen på olika språk.

Planerade träffar

Fler datum och platser läggas upp eftersom men det går bra att anmäla sitt intresse redan nu.

  • Torshälla familjecentral – torsdagar klockan 17.00-19.30. Datum: 7/5, 14/5, 21/5 och 28/5.

Alla barn i centrum 13-18 år – ABC Tonår

För föräldrar som har barn i åldern 13-18 år. Innehållet utgår från kunskap om forskning om föräldraskap, jämställdhet, barns utveckling och FN:s barnkonvention. Innehållet bygger även på vad föräldrar själva önskar lära sig mer om och vad tonåringar tycker att föräldrar behöver veta.

Det övergripande syftet med ABC Tonår är att stärka relationen mellan förälder och tonåring och bidra till tonåringens välmående. Föräldrar är fortfarande de viktigaste personerna i tonåringens liv.

ABC Tonår består av fyra gruppträffar (á 2,5 timmar) med varsitt tema där information och diskussion blandas med övningar och filmer. Träffarna leds av utbildade gruppledare. Vi erbjuder kursen på olika språk.

Planerade träffar

ABC Tonår startar till hösten 2024. Håll utkik här för kommande gruppstarter. Vet du redan nu att du vill gå går det bra att skicka in en intresseanmälan nedan.

För dig som ofta hamnar i konflikt med ditt barn – KOMET 3-11 år

KOMET föräldrastödsutbildning vänder sig till dig som har barn i åldern 3-11 år och som ofta hamnar i konflikt med ditt barn eller dina barn. Få saker är viktigare än relationen till våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer. KOMET syftar till att öka föräldrars positiva samspel med sina barn och förbättra förmågan att hantera vardagsproblem och konfliktsituationer.

KOMET består av 11 gruppträffar á 2,5 timmar. Vi träffas en gång i veckan. Under träffarna blandas information och diskussioner med övningar och filmer. Ämnen som vi arbetar med är bland annat lek och umgänge, att välja bort onödiga strider, belöningssystem och hur du kan få ett bra samarbete med skolan.

Träffarna leds av utbildade gruppledare. Vi erbjuder kursen på olika språk, dag- eller kvällstid.

Planerade träffar

  • Årby Mötesplats – tisdagar klockan 9.30-12.00 med start 6/2. Språk: svenska.
  • Torshälla familjecentral – måndagar klockan 16.30-19.00 med start 29/1. Språk: svenska.
  • Fröslunda familjecentral – torsdagar klockan 9.00-12.00 med start 29/2. Språk: somaliska.

Barn i föräldrars fokus – BIFF

När föräldrar separerar påverkas både föräldrar och barn. Den här föräldrakursen har fokus på hur barnen påverkas och är till för dig som har separerat. Du får möjlighet att diskutera med andra föräldrar i liknande situation, ta del av kunskap om hur barn reagerar vid föräldrars separation och prata om hur just du kan vara en så bra förälder som möjligt efter separationen.

BIFF består av 3 träffar á 2 timmar och leds av två gruppledare.

Planerade träffar

Datum och platser läggas upp eftersom. Det går bra att anmäla sitt intresse.

Stödsamtal för föräldrar till barn mellan 0-12 år

Våra familjevägledare på familjecentralerna erbjuder stödsamtal vid upp till sju tillfällen. Syftet med samtalen är att stödja och stärka föräldrar i sitt föräldraskap. Se familjecentralernas kontaktuppgifter underst på sidan.

Föräldrafika

På föräldrafikat får du ta del av samhällsinformation som berör dig som förälder. Ofta har vi en gäst som pratar och svarar på frågor utifrån ett visst tema. Du får också möjlighet att lära känna och prata med andra föräldrar.

Tid och plats publiceras när bokade träffar för föräldrafika finns inplanerade.

Föräldraskapsstöd

Telefon:

Uppdaterad: 18 april 2024