Är du ung och vill sluta begå brott? Har du barn som du är orolig för? Du kan få hjälp genom en social insatsgrupp där flera myndigheter och verksamheter samarbetar.

Sociala insatsgrupper finns för flera olika målgrupper:

Du som vårdnadshavare, anhörig eller annan person som är orolig för någon av ovanstående målgrupper kan också kontakta oss.

Vad är en social insatsgrupp?

Genom en social insatsgrupp får du kontakt med en samordnare som guidar dig att göra en förändring i ditt liv. Vi tittar på flera områden i ditt liv samtidigt. Det kan till exempel handla om sysselsättning, studier eller att få ett drogfritt liv. Målet är att hjälpa dig så att du inte utvecklar en kriminell livsstil. Eller för dig som vill lämna en kriminell livsstil. 

I en social insatsgrupp samverkar myndigheter och verksamheter som exempelvis socialtjänst, polis, skola, kultur och fritid och/eller arbetsförmedling.

Hur gör jag om jag vill få hjälp av en social insatsgrupp?

 • Barn och ungdomar till och med 18 år (eller 21 år som fortfarande är inskrivna på gymnasiet): Kontakta socialförvaltningens mottagningsenhet individ- och familjeomsorgen via Eskilstuna direkt, 016-710 10 00.
 • Är du vuxen och vill lämna en kriminell livsstil? Kontakta Vägvalets mottagningstelefon 016-710 54 72.

Ibland kan du behöva stöd för att bryta något du är iblandad i. Något som du inte klarar själv och som inte blir bra för dig i längden. Vi hjälper dig så du får stöd och vägledning. Alla iblandade stöttar, motiverar och vägleder dig för att göra val som blir bra för dig på lång sikt. Vi stöttar dig med din skolgång, erbjuder olika förslag på meningsfull sysselsättning på fritiden och arbetar för att du ska må så bra som möjligt. Vi involverar personer som du tycker är viktiga i ditt liv. Vi som finns runt dig kommer exempelvis vara personer från socialtjänsten, skolan, kultur och fritid och polisen. Vi utgår från dina behov och samarbetar för att hjälpa dig att nå dina mål.

Den sociala insatsgruppen hjälper dig att hjälpa ditt barn. När det är tufft för ett barn eller en ungdom påverkas hela familjen. Det är viktigt att du som vårdnadshavare deltar aktivt och tar emot stöd i för att hantera olika situationer och i vissa delar förändra ditt föräldraskap. Du får stöd i att hitta motivation och ork. Vi arbetar tillsammans med familjen för att skapa förutsättningar för ditt barn att nå sina mål i livet. För att socialtjänsten, skolan, polisen och andra viktiga personer i ditt barns liv ska kunna dela information med varandra behöver vi ditt samtycke som förälder. Om ditt barn är över 15 år behöver vi även hans eller hennes samtycke.

Om vi hjälps åt att se tidiga tecken på kriminalitet och arbetar tillsammans för att ge stöd ökar möjligheterna för ungdomen att lyckas i livet. Du som arbetar i verksamheter där det finns barn och ungdomar under 18 år har anmälningsplikt. Gör alltid en orosanmälan till socialtjänsten om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa.

Samordnaren i den sociala insatsgruppen kan hjälpa dig med att få kontakt med nödvändiga myndigheter och andra verksamheter, följa med på möten, förändra det kriminella sättet att tänka etcetera. För att ge dig ett så bra stöd som möjligt samverkar vi med bland andra polisen, frivården och Arbetsförmedlingen. Insatsen tillgodoses genom verksamheten Vägvalet. Behöver du hjälp med att lämna din kriminalitet eller har frågor om social insatsgrupp för vuxna, kontakta Vägvalets mottagningstelefon 016-710 54 72.

Simon Dag

Samordnare för sociala insatsgrupper för ungdomar till och med 18 år

Daniel Andersson

Samordnare för sociala insatsgrupper för ungdomar till och med 18 år

Mottagningsenheten individ- och familjeomsorgen

Telefon:

 • 016-710 10 00

  Be om att få komma i kontakt med socialförvaltningens mottagningsenhet.

  Telefontider: Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 10.00–12.00. Torsdag kl. 13.00–15.00.

  Det går bra att ringa när som helst under våra öppettider. Vi har märkt ett ökat tryck runt öppningstid för allmänheten och vill tipsa om att det kan vara kortare väntetid om du ringer senare under våra öppettider.

  Telefontider för yrkesgrupper med anmälningsplikt: Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 8.30–16.00, lunchstängt kl. 12.00–13.00. Torsdagar kl. 13.00–16.00.

  När telefontiderna är stängda kan ni kontakta oss via e-post eller via våra e-tjänster.

 • Efter kontorstid: kontakta socialjouren via 112

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Vägvalet

Kontakta oss om du vill ha vägledning eller stöd för att bryta en kriminell livsstil. Är du anhörig till någon med en kriminell livsstil är du också välkommen att kontakta oss.

Telefon:

 • 016-710 54 72 

  Om du redan är aktuell inom socialtjänsten vänder du dig till din handläggare för att få hjälp med att få kontakt med oss.

Uppdaterad: 15 januari 2024