Eskilstuna kommun

Skilda världar är en gruppverksamhet för dig mellan 7-20 år som har föräldrar som inte bor tillsammans.

Är du mellan 7-20 år gammal och har föräldrar som inte bor tillsammans och behöver stöd med att hantera det? Har du separerat med den andra föräldern till ditt barn och vill att ditt barn ska delta i den här stödverksamheten? Kontakta oss genom uppgifterna längst ner på sidan så får du mer information och möjligheten att anmäla intresse av att få stöd.

Gruppverksamheterna startar varje vår- och hösttermin. Utöver grupper erbjuder vi i viss mån även individuella samtal.

Hur går det till?

I Skilda världar arbetar två gruppledare med 4-8 barn eller ungdomar. Deltagarna är indelade efter ålder. Vårt grundmaterial är ”Skilda världar”, som är utgiven av BRIS - Barnens Rätt I Samhället. Materialet är indelat i olika teman med tillhörande arbetsblad. Exempel på teman är familjen, känslor, förändringar, självkänsla och barns rättigheter. Vi har diskussioner, arbetsblad samt mycket lek och rörelse under våra träffar.

Vi träffas ca 10 gånger. Under våra träffar arbetar vi utifrån att vi försöker stärka det som är positivt kring barnen/ungdomarna för att de ska bli bättre rustade för påfrestningar i livet.

Skilda världar och Huven

Skilda världar är en gruppverksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 7-20 år som har föräldrar som inte bor tillsammans.

Huven är en gruppverksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 7-20 år och vänder sig till dig med en förälder eller närstående som har eller har haft ett alkohol-/drogberoende eller psykisk ohälsa.

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Uppdaterad: 14 november 2022