Ungdomar som är mellan 12-21 år som begått ett brott eller den som har drabbats av brottet kan vända sig till kommunens medlingsverksamhet.

Medlingens grundtanke är att ett möte skall äga rum mellan en ung person som begått brott och den person som drabbades av brottet. Mötet sker med en opartisk medlare och ger en möjlighet för parterna att tillsammans prata om det som hänt.

Du kan själv ta initiativ till medling genom utredare hos polisen, socialsekreterare, frivårdsinspektör, stödperson eller genom att direkt kontakta Medlingsverksamheten.

Medling kan passa för många typer av brott som skadegörelse, stöld och misshandel, och erbjuds i första hand ungdomar och unga vuxna under 21 år. Även icke straffmyndiga – under 15 år – kan delta i medling eftersom medling inte är jämförbart med rättegång.

Medling ger dig chansen att få ett ansikte på den som orsakat dig skada. Du får tillfälle att ställa frågor och förklara vilka konsekvenser brottet medförde. Under medlingen finns också möjlighet att komma överens om hur gottgörelse kan ske.

Du får möjlighet att visa att du ångrar vad du gjort och att du vill försöka ställa till rätta så långt det går. Under medlingen finns också möjlighet att komma överens om hur gottgörelse kan ske. Du visar mod genom att möta den du gjort illa.

Medlingsverksamheten bedrivs av kommunen i samarbete med polisen, åklagarmyndigheten, frivården och Brottsofferjouren.

Medlingsverksamheten

Telefon:

Uppdaterad: 17 juni 2024