Kolloverksamheten

Att få åka på kollo är en mycket uppskattad och värdefull insats för barn, där lek, personlig utveckling, gemenskap, stimulans, trygghet och engagemang står i fokus. Vad sägs om att åka med båt på hajk till en ö, övernatta i tält och laga mat över en eldstad? Eller varför inte bygga något i snickarboden, bada när det regnar, eller bara smyga runt i naturen på ett spännande uppdrag? Kollo är vad vi gör det till och vi gör det tillsammans. Eskilstuna kommun har sedan 1936 bedrivit kolloverksamhet för kommunens medborgare.

Syftet med kolloverksamheten är att skapa likvärdiga möjligheter för barn och ungdomar som lever i utsatta livssituationer och som har begränsade förutsättningar till att uppleva gemenskap i en vilsam, stimulerande och trygg miljö. Att barn och ungdomar i liknande situation ges möjligheten att tillsammans med trygga vuxna skapa positiva minnen.

Målet för kolloverksamheten i Eskilstuna är att ge barn och ungdomar möjlighet till att uppleva gemenskap i en vilsam, stimulerande och trygg miljö. Målet för verksamheten uppnås bl.a. genom:

  • Vistelse i utemiljö och friluftsliv
  • Tid för lek
  • Miljöombyte
  • Social gemenskap och samspel
  • Aktivt deltagande och ansvar
  • Upplevelser
  • Positiva vuxenförebilder

Anpassningar utifrån Covid-19

Vi på kolloverksamheten arbetar hårt med att bedriva vår verksamhet efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Föregående sommar ledde våra förändringar till mycket goda resultat. Det vi i dagsläget kan se är att vi kommer vara tvungna att leva med begränsningar i samhället under ytterligare en tid och därmed kommer vi återigen göra samma anpassningar utifrån Covid 19.

För oss är det viktigt att lika många barn får möjlighet att åka på kollo. På grund av detta kommer gårdarna Sågarsvedet och Åshorn att erbjuda en veckas vistelse istället för två veckor. Detta gör att barngrupperna blir halverade men vi behåller samma personalstyrka. Vi kommer fortsätta bevaka folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer justera verksamheten vid behov.

Kolloverksamheten

Telefon:

Uppdaterad: 30 september 2021