Att få åka på kollo är en mycket uppskattad och värdefull insats för barn, där lek, personlig utveckling, gemenskap, stimulans, trygghet och engagemang står i fokus. Eskilstuna kommun har bedrivit kolloverksamhet sedan 1936.

Syftet med kolloverksamheten är att skapa likvärdiga möjligheter för barn och ungdomar som lever i utsatta livssituationer och som har begränsade förutsättningar till att uppleva gemenskap i en vilsam, stimulerande och trygg miljö. Att barn och ungdomar i liknande situation ges möjligheten att tillsammans med trygga vuxna skapa positiva minnen.

Vad sägs om att åka med båt på hajk till en ö, övernatta i tält och laga mat över en eldstad? Eller varför inte bygga något i snickarboden, bada när det regnar, eller bara smyga runt i naturen på ett spännande uppdrag? Kollo är vad vi gör det till och vi gör det tillsammans.

Målet för kolloverksamheten i Eskilstuna är att ge barn och ungdomar möjlighet till att uppleva gemenskap i en vilsam, stimulerande och trygg miljö. Målet för verksamheten uppnås bl.a. genom:

 • Vistelse i utemiljö och friluftsliv
 • Tid för lek
 • Miljöombyte
 • Social gemenskap och samspel
 • Aktivt deltagande och ansvar
 • Upplevelser
 • Positiva vuxenförebilder

Under 2020 och 2021 anpassades verksamheten efter folkhälsomyndighetens rekommendationer. På Åshorn och Sågarsvedet halverade vi barngrupperna och alla fick åka en vecka istället för två. På detta sätt fick vi möjligheten till att kunna hålla det viktiga avståndet till varandra. Det har alltid varit otroligt viktigt för oss att lika många barn får möjligheten att åka på kollo. Solvik har en barngrupp på 25 barn så där såg vi inte att någon justering behövde göras.

Vi lever nu i en situation där samhället sakta återgår till ett liv som vi känner igen från tiden innan pandemin. För närvarande ser vi goda resultat av vaccinering och utifrån kunskap om hur Covid-19 fungerar så vet vi att somrar generellt är en lugnare period. Med detta som utgångspunkt har vi tagit beslutet att återgå till det gamla upplägget med fullt antal barn på gården och två veckors vistelse på gårdarna.

Skulle dock situationen ha ändras när vi närmar oss sommaren kommer vi snabbt anpassa oss utifrån detta och återigen halvera barngrupperna och tiden man är på gården.

Våra Covid-rutiner som vi sett fungera väl kommer vi dock hålla fast vid. Det viktigaste för oss är att skydda de barn vi tar emot på gårdarna.

Vilka får söka kolloplats?

Barn som går i årskurs 1–6 och som är folkbokförda i Eskilstuna kommun, får ansöka om plats till kommunens kollogårdar. Ansökningar finns på alla skolor i Eskilstuna kommun och längre ner på denna sida. Ifylld ansökan lämnas till skolsköterskan senast den 11 mars 2022.

Vilka barn får åka?

Verksamheten är behovsanpassad och riktar sig till barn som är i behov av en vilsam, stimulerande och trygg miljö. Socialförvaltningen behandlar ansökningarna och prövar dem utifrån varje barns enskilda behov. Prövningen sker genom en förenklad utredning och bedömningen baseras på ett antal kriterier som socialnämnden fastställt. Det innebär att beslutet registreras som en insats i socialregistret.

För att kunna vistas på kollogårdarna behöver barnet självständigt kunna ta del av de fysiska och sociala aktiviteterna som erbjuds. Barnet behöver kunna förstå och uttrycka sig på svenska.

Ansökningsblankett

Ansökan lämnas till respektive skolans expedition, skolsköterska eller kurator senast den 11 mars 2022.

Det är viktigt att hela ansökan fylls i, då denna utgör grunden för prövningen. Vänd dig till skolsköterskan om du har något du vill tala om och som har betydelse för prövningen. Kom ihåg att det finns kurator på skolan om barnet behöver prata med någon.

Åshorn har plats för 54 barn och är vackert beläget i skärgårdsmiljö i närheten av Trosa, cirka 11 mil från Eskilstuna.

Byggnader på Åshorns kollo.

Åshorns kollo.

Barnen bor kvar under kolloperioden.Här finns möjligheter till en rad olika aktiviteter. Vi har sminkloge, teaterkläder, fotbollsplan, snickarbod och möjlighet att bygga egna kojor. Det finns en egen strand och barnen kan uppleva skärgården via motorbåt eller sitta vid en lägereld på en klippa.

Vistelseperioder för 2022:

 • Period 1: 27 juni – 10 juli
 • Period 2: 18 juli – 31 juli
Lägerplats på Åshorns kollo.

Lägerplats på Åshorns kollo.

Badplatsen på Åshorns kollo.

Badplatsen på Åshorns kollo.

Kommunens kollogård Sågarsvedet har 32 platser och ligger vid Sotsjön, i närheten av Ärla cirka 2,5 mil från Eskilstuna.

När det inte bedrivs kolloverksamhet får enheter inom Eskilstuna kommun hyra anläggningen. För frågor om uthyrning kontakta Eskilstuna Kultur- och fritidsförvaltning, uthyrningen@eskilstuna.se

Byggnader på Sågarsvedets kollo.

Sågarsvedets kollo.

Under kolloperioden bor barnen dygnet runt på gården. På "Sågen" finns det möjlighet till bad, lek och friluftsliv. Under en period får alla vara med på många aktiviteter bland annat hajkutflykter då barnen övernattar i tält. Kolloverksamheten har tillgång till både roddbåtar och kanoter. Där finns också en mindre fotbollsplan och mycket annat spännande.

Vistelseperioder för 2022:

 • Period 1: 27 juni – 10 juli
 • Period 2: 18 juli – 31 juli
Badplatsen på Sågarsvedets kollo.

Badplatsen på Sågarsvedets kollo.

Solvik är ett dagkollo som har plats för 25 barn och ligger vid Väsbyviken i Mälaren, cirka en mil från Eskilstuna.

Byggnader på Solviks dagkollo.

Solviks dagkollo.

Solvik drivs av KFUM. Dagen börjar med att bussen hämtar dig någonstans i stan, cirka kl. 8.00. När du kommer ut till Solvik möter ledaren dig och dagens aktiviteter börjar. Du får lunch mitt på dagen samt ett mellanmål. Bussen hämtar kl. 16.00 och dagen på Solvik är slut. På Solvik blir det mycket bad, fiske, kanoting och segling. Andra aktiviteter är t.ex. bollspel, koj- och flottbygge, snickeri, teckning, målning, olika spel och att läsa böcker. KFUM når du på telefonnummer 016-12 59 80.

Vistelseperioder för 2022:

 • Period 1: 20 juni – 1 juli
 • Period 2: 4 juli – 15 juli
 • Period 3: 18 juli – 29 juli
 • Period 4: 1 augusti – 12 augusti
Solviks dagkollo.

Solviks dagkollo.

Vad har kollo lärt mig?

Var rädd om dej, för det du har, det har ingen annan.
Det är något speciellt, som finns inom just dej.
Något som inte alla ser.
Men om någon verkligen lär känna dej så kan man se det, det fina som finns inom just dej!
Man vet aldrig vad det är, men man vet att det ändå alltid finns där.
Vi alla kan vara dåliga personer, men innerst inne finns det lilla extra.
Det som får andra att förstå, att innerst inne kan man vara en bra person.
För det kan man, men bara om man vill.
Men man måste också försöka.
Man måste tro på själv!
Även om det kan vara svårt ibland.
Alla kan känna sorg, ilska och glädje.
Men vad det än är så är du aldrig ensam!
Det får man aldrig glömma för att hur du än mår eller känner så kommer nån känna precis likadant, precis likadant som du känner.
Men hur du än ser ut eller beter dej så är du ändå alltid perfekt, på ditt sätt!
Man måste också våga vara sej själv, och det är också super viktigt!
Visst kan man känna sej ful ibland, ha en dålig hårdag eller vad som helst.
Men du är fortfarande inte ensam om det!
Du är fortfarande perfekt!
För det du har, det har ingen annan!

Maja, 13 år

Kolloverksamheten

Telefon:

Uppdaterad: 13 september 2022