Familjerådgivningen i Sörmland

Familjerådgivningen kan du vända dig till om du vill ha stöd och rådgivning i att hantera samlevnadskonflikter eller relationsproblem med din partner

Familjerådgivningen är en förebyggande och behandlande psykosocial verksamhet som har som mål att förebygga och minska relationsproblem genom att erbjuda hjälp med att bearbeta samlevnadskonflikter hos par oberoende av ekonomisk ställning, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.

Familjerådgivningen arbetar med sträng sekretess och för inga journaler. Den som vill kan vara anonym.

Läs mer om Familjerådgivningen på Vårdförbundet Sörmlands hemsida.

Familjerådgivningen i Sörmland

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Familjerådgivningen i Sörmland
Rademachergatan 21, 632 20 Eskilstuna

Uppdaterad: 19 december 2023