Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Du som är vuxen och har en stabil livssituation kan göra en insats genom att erbjuda din hjälp till ett barn, antingen som familjehem eller som kontaktperson/kontaktfamilj.

Det finns föräldrar som inte på egen hand kan ge sina barn tillräckligt med stöd. Det kan bero på att barnet eller ungdomen behöver extra mycket stöd eller att föräldrarna av någon anledning inte kan ge barnet en trygg hemmiljö. Familjehemsvården är en viktig del av samhällets stöd till utsatta barn. Du kan göra en insats genom att erbjuda din hjälp till ett barn, antingen som familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Familjehem

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. Då kan ett familjehem vara ett alternativ. Ett familjehem tar emot barn eller ungdomar i sitt hem för att ge dem trygghet och gemenskap. Beroende på situationen kan det vara för en kortare eller längre tid, familjehem är det som förr kallades fosterhem.

Har du och din familj möjlighet att öppna upp ert hem och hjärta för ett barn som behöver dig så tycker vi att du ska höra av dig till oss på familjehemsenheten, se kontaktinformation nederst på sidan. Skicka in din ansökan redan idag på familjehemsverige.se så hör vi av oss!

Jourhem

Ibland behöver ett barn eller en ungdom komma hemifrån akut och då behövs jourhem.Det kan finnas flera orsaker till att barn behöver placeras. Orsakerna kan exempelvis vara föräldrarnas fysiska/psykiska hälsa, pågående missbruk eller övergrepp mot barnet. Barn som placeras i jourhem är i åldern 0-19 år. Att vara jourhem innebär att du tillfälligt och under en begränsad tid går in i förälderns ställe, och det är du som ansvarar för den dagliga omvårdnaden om barnet.

Om du vill bli jourhem kan du fylla i ett formulär på familjehemssverige.se Om ni går vidare i utredningen kommer ni bli inbjudna till en informationskväll. Om ni är fortsatt intresserade av att gå vidare efter det så gör vi en utredning av er familj. Utredningen innebär hembesök, intervjuer, olika registerkontroller och referenser. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta familjehemsteamet, se kontaktinformation nederst påsidan.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till barnets egen familj. Barnet bor fortfarande kvar hemma, men får extra stöd av sin kontaktfamilj. Hos en kontaktfamilj bor barnet eller ungdomen vanligen en helg per månad under en bestämd tid. För många barn och ungdomar är det mycket värdefullt att regelbundet få vara hos en annan familj.

Om ni vill bli kontaktfamilj kan du fylla i ett formulär på familjehemssverige.se Om ni går vidare i utredningen kommer ni bli inbjudna till en informationskväll. Om ni är fortsatt intresserade av att gå vidare efter det så gör vi en utredning av er familj. Utredningen innebär hembesök, intervjuer, olika registerkontroller och referenser. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta familjehemsteamet, se kontaktinformation nederst påsidan.

Kontaktperson

En kontaktperson är en vuxen som ger extra stöd till ett barn, ungdom eller en vuxen under en bestämd tid. En kontaktperson kan ha olika uppdrag; att vara en vuxen förebild, någon att prata med, göra aktiviteter tillsammans med eller vara den som medverkar vid myndighetskontakter.

Om du är intresserad av att bli kontaktperson kontaktar du kommunens kontaktpersonsamordnare, se kontaktinformation nederst på sidan.

Därefter kommer du bjudas in till en informationsträff där du får utförlig information om vad ett uppdrag innebär och du kan också passa på att ställa frågor. Du får sedan komma på intervju och kontroll görs i belastnings- och misstankeregistret, Kronofogdens register och socialregistret.

Ersättning
Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode- och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för din insats och är en fast ”timlön”. Arvodet är skattepliktigt. Ersättningen för omkostnader ska täcka dina utgifter i uppdraget som kontaktperson. Eskilstuna kommun följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer när det gäller ersättningar

Familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson

Telefon:

Uppdaterad: 4 maj 2021