Faderskap och föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv. Kommunen har enligt lag ansvar för att fastställa faderskap/föräldraskap.

Faderskap/föräldraskap ska enligt lag utredas och fastställas om modern är ogift när barnet föds. Som nybliven moder får du ett brev från Eskilstuna kommun där du ombeds ringa för att boka en tid för besök.

När faderskapet/föräldraskapet är bekräftat är det kommunen som anmäler det till Skatteverket.

Vi är inte gifta och väntar barn. Hur ska vi göra?
I Föräldrabalken står det att det är socialnämndens skyldighet att utreda och fastställa faderskap när kvinnan inte är gift vid barnets födelse. Mamman kommer att få ett brev från oss när barnet är fött och vi ber då henne ringa oss för att beställa tid för faderskapsbekräftelse. Det är vanligast att båda föräldrarna kommer samtidigt men det händer ibland att kvinnan väljer att komma ensam och att mannen därefter kallas för besök på Familjerätten.

Om så önskas så går det bra att beställa tid för faderskapsbekräftelse redan innan barnet är fött. Det är enklast att nå handläggaren via kommunens växel 016-710 10 00.

Har jag rätt att få DNA-test innan jag skriver på en faderskapsbekräftelse?
Om mannen är osäker på om han är pappa till det väntade barnet har han rätt att i samband med faderskapsutredningen begära att DNA-test görs innan han beslutar sig för att bekräfta faderskapet.

Om kvinnan berättar att hon varit tillsammans med fler än en man under den tid hon kan ha blivit gravid krävs DNA-test oavsett om en av männen önskar bekräfta faderskapet utan sådant test. En faderskapsbekräftelse ska godkännas av både pappan, mamman och också av utredaren. Ett sådant godkännande lämnas inte av tjänstemannen om tveksamhet finns om vem som är barnets biologiska pappa.

Vi ska separera och jag börjar misstänka att jag inte är pappa till vårt barn. Kan jag få ett DNA-test?
Det finns ingen lag som säger att socialnämnden måste öppna en faderskapsutredning om du en gång har bekräftat att du är pappa till barnet. Önskar du och barnets mamma få göra ett DNA-test går det att beställa ett sådant test privat, t.ex. via Rättsgenetiska enheten vid Rättsmedicinalverket i Linköping. Kostnaden för sådant prov får den som beställer provet betala. I undantagsfall kan en förnyad faderskapsutredning ske via Familjerätten.

Om du var gift med barnets mamma när barnet föddes kan du ansöka om faderskapsutredning. Om handläggaren inte anser att det är till barnets bästa att starta en faderskapsutredning beslutar socialnämnden i ärendet.

Boka tid för faderskap och föräldraskap

Telefon:

Öppettider

Vi tar bara emot bokade besök.

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30 och fredag 08.00-16.00.

Uppdaterad: 15 april 2021