Faderskap och föräldraskap

Ni som har fått barn och inte är gifta behöver fastställa faderskap eller föräldraskap.

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Om du är gift med någon som har fött barn fastställs du automatiskt som förälder. Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas. Föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse eller genom domslut.

Bekräfta föräldraskap digitalt

Du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Även föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i e-tjänsten. Det är även möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst. Detta gäller dig som är ogift. Om du är gift med någon som har fött barn fastställs du automatiskt som förälder.

Registrera föräldraskap, Skatteverkets webbplats

Bekräfta föräldraskap genom besök

Du kan fortfarande göra en bekräftelse genom ett besök på familjerättsenheten om ni som föräldrar hellre vill det, eller om det föreligger någon som helst osäkerhet kring föräldraskap eller regler.

Dokument för utskrift

Dokument (en sida i formatet A4) som berättar hur fastställande av faderskap/föräldraskap går till Pdf, 123 kB. och vad du behöver göra. Dokumentet är en sammanfattning av informationen som finns på den här sidan.

Vilka regler gäller i samband med fastställande av föräldraskap

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd beskriver vilka regler som gäller i samband med fastställande av föräldraskap.

Läs mer på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds, MFoF:s, webbplats

DNA-test

Om mannen är osäker på om han är pappa till det väntade barnet har han rätt att i samband med faderskapsutredningen begära att DNA-test görs innan han beslutar sig för att bekräfta faderskapet.

Om kvinnan berättar att hon varit tillsammans med fler än en man under den tid hon kan ha blivit gravid krävs DNA-test oavsett om en av männen önskar bekräfta faderskapet utan sådant test. En faderskapsbekräftelse ska godkännas av både pappan, mamman och också av utredaren. Ett sådant godkännande lämnas inte av tjänstepersonen om tveksamhet finns om vem som är barnets biologiska pappa.

Anmäl gemensam vårdnad

När ni fastställer faderskap/föräldraskap kan ni samtidigt anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad. Om ni inte anmäler gemensam vårdnad fortsätter mamman automatiskt att ha ensam vårdnad.

Barnets efternamn

När den andra föräldern har registrerats hos Skatteverket, kan ni bestämma vilket efternamn barnet ska ha.

Boka tid för faderskap och föräldraskap

Telefon:

  • 016-710 10 00

    Telefontid: Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 10.00-12.00. Torsdag kl. 13.00-15.00.

Öppettider

Vi tar bara emot bokade besök.

Uppdaterad: 5 maj 2023