Bli familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Har du plats i ditt hem och hjärta? Som familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson kan du göra stor skillnad i barns liv.

Du som är vuxen och har en stabil livssituation kan göra en insats. Det finns föräldrar som inte på egen hand kan ge sina barn tillräckligt med stöd. Det kan bero på att barnet eller ungdomen behöver extra mycket stöd eller att föräldrarna av någon anledning inte kan ge barnet en trygg hemmiljö. Familjehemsvården är en viktig del av samhällets stöd till utsatta barn. Du som har plats i ditt hem och hjärta kan göra en viktig insats som familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Familjehem

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. Då kan ett familjehem vara ett alternativ. Ett familjehem tar emot barn eller ungdomar i sitt hem för att ge dem trygghet och gemenskap. Beroende på situationen kan det vara för en kortare eller längre tid.

Om ni vill bli familjehem kan du fylla i ett formulär på familjehemssverige.se Om ni går vidare i processen kommer ni bli inbjudna till en informationskväll. Om ni är fortsatt intresserade av att gå vidare efter det gör vi en utredning av er familj. Utredningen innebär hembesök, intervjuer, olika registerkontroller och referenser. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta familjehemsteamet, se kontaktinformation nederst på sidan.

Jourhem

Ibland behöver ett barn eller en ungdom komma hemifrån akut och då behövs jourhem. Det kan finnas flera orsaker till att barn behöver placeras. Orsakerna kan exempelvis vara föräldrarnas fysiska/psykiska hälsa, pågående missbruk eller övergrepp mot barnet. Barn som placeras i jourhem är i åldern 0-19 år. Att vara jourhem innebär att du tillfälligt och under en begränsad tid går in i förälderns ställe, och det är du som ansvarar för den dagliga omvårdnaden om barnet.

Om du vill bli jourhem kan du fylla i ett formulär på familjehemssverige.se Om ni går vidare i utredningen kommer ni bli inbjudna till en informationskväll. Om ni är fortsatt intresserade av att gå vidare efter det så gör vi en utredning av er familj. Utredningen innebär hembesök, intervjuer, olika registerkontroller och referenser. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta familjehemsteamet, se kontaktinformation nederst på sidan.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till barnets egen familj. Barnet bor fortfarande kvar hemma, men får extra stöd av sin kontaktfamilj. Hos en kontaktfamilj bor barnet eller ungdomen vanligen några helger per månad under en bestämd tid. För många barn och ungdomar är det mycket värdefullt att regelbundet få vara hos en annan familj.

Om ni vill bli kontaktfamilj kan du fylla i ett formulär på familjehemssverige.se Om ni går vidare i processen kommer ni bli inbjudna till en informationskväll. Om ni är fortsatt intresserade av att gå vidare efter det så gör vi en utredning av er familj. Utredningen innebär hembesök, intervjuer, olika registerkontroller och referenser. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta familjehemsteamet, se kontaktinformation nederst på sidan.

Kontaktperson enligt SOL (Socialtjänstlagen)

En kontaktperson är en vuxen som ger extra stöd till ett barn, ungdom eller en annan vuxen under en bestämd tidsperiod. En kontaktperson kan ha olika uppdrag; att vara en god förebild, någon att prata med eller göra aktiviteter tillsammans med för att bryta social isolering.

Om du är intresserad av att bli kontaktperson kontaktar du kommunens kontaktpersonsamordnare, se kontaktinformation nederst på sidan.

Därefter kommer du att få fylla i en intresseanmälan och sedan kontaktas du för en intervju för att se om just du passar som kontaktperson. Kontroll görs i belastnings- och misstankeregistret, Kronofogdens register, Försäkringskassans register, Transportstyrelsens register och socialregistret.

Ersättning

Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode- och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för din insats och är en fast ”timlön”. Arvodet är skattepliktigt. Ersättningen för omkostnader ska täcka dina utgifter i uppdraget som kontaktperson. Eskilstuna kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) rekommendationer när det gäller ersättningar.

Kontaktperson enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Du kan även bli kontaktperson enligt LSS. Då fungerar du som ett stöd till en person, som på grund av funktionsnedsättning, behöver extra stöd. De flesta med tid och engagemang kan bli kontaktperson. Här hittar du mer information om att bli kontaktperson enligt LSS.

Familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson

Telefon:

Uppdaterad: 8 januari 2024