Barn och ungdomar som har anhöriga med missbruksproblem eller psykisk ohälsa - Huven

Huven är en gruppverksamhet för dig som är mellan 7 och 20 år som har en förälder eller annan närstående som dricker för mycket alkohol, tar droger eller lider av psykisk ohälsa. Känner du igen dig i det här är du välkommen att vara med.

Huven ger barn och tonåringar möjlighet att:

  • möta och dela erfarenheter med andra barn/ungdomar som lever i en liknande situation.
  • få kunskap om alkohol och narkotika samt orsaker till att man fastnar i ett beroende.
  • avlastas skuldkänslor och ansvar.
  • få förståelse för att det aldrig är ett barns fel att en vuxen dricker eller använder narkotika.
  • lära sig uttrycka känslor och våga visa sin egen vilja.
  • kunna göra bra val för sig själv och sin framtid, trots att det finns mycket bekymmer i omgivningen.
  • leka, skapa, fantisera och ha roligt.

Ansök om plats i gruppverksamheten

Gruppverksamheterna startar varje vår- och hösttermin. Utöver grupper erbjuder vi i viss mån även individuella samtal.

Hur går det till?

I varje grupp finns vanligtvis 4-8 deltagare. Grupperna träffas ungefär tio gånger, en gång i veckan efter skolan i 1,5-2 timmar. Grupperna delas in efter ålder. I barngrupperna målar, ritar och leker man mycket. I grupperna för de äldre ungdomarna diskuterar man mer och gör olika övningar.

Skilda världar och Huven

Skilda världar är en gruppverksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 7-20 år som har föräldrar som inte bor tillsammans.

Huven är en gruppverksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 7-20 år och vänder sig till dig med en förälder eller närstående som har eller har haft ett alkohol-/drogberoende eller psykiskt ohälsa.

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Uppdaterad: 14 november 2022