Att bo i familjehem

Ibland fungerar det inte bra hemma och du har rätt att bo i ett tryggt hem. Då kan du behöva bo i en annan familj, det kallas jourhem eller familjehem. Ett jourhem bor du i under en kortare tid, medan ett familjehem är för en längre tid.

Det kan finnas olika anledningar till att du inte kan bo hemma och du har alltid rätt att få veta varför du behöver flytta. När du behöver flytta för att du, dina föräldrar och Socialtjänsten bedömer att det är det bästa för dig, sker det med stöd av en lag som heter Socialtjänstlagen. Om Socialtjänsten bedömer att det är det bästa för dig att flytta, men du eller dina föräldrar inte tycker det, kan flytten ändå behöva ske och då enligt LVU, lagen om vård av unga. En domstol som heter Förvaltningsrätten beslutar om LVU efter att Socialtjänsten har utrett och bedömt din situation. 

Om du behöver bo i ett jour- eller familjehem har du och dina föräldrar kontakt med en person som arbetar som socialsekreterare på Socialtjänsten. Du kan alltid fråga din socialsekreterare om du undrar något eller om det finns saker som du inte förstår.

Vem flyttar jag till?

Ett jour- eller familjehem är en familj med en eller två vuxna, med eller utan hemmavarande barn, som blivit godkända av Socialtjänsten att ta emot barn och unga i sitt hem. För att bli godkänd har de bland annat gått igenom flera intervjuer, visat hur de bor och visat registerutdrag från bland annat polisens belastningsregister. Det är extra viktigt att familjerna har förståelse för hur det är för barn och unga i utsatta livssituationer. De får en ekonomisk ersättning och de behöver gå utbildningar och ta emot råd och stöd om hur de kan ta hand om barn som inte kan bo hos sina föräldrar på bästa, tänkbara sätt. Ibland blir en släkting eller någon du redan känner ditt familjehem och ibland är det en familj du inte lärt känna ännu. Vi försöker alltid att hitta en familj som ska passa just dig så bra som möjligt, där du kan känna dig trygg och säker.

Vad händer med mina syskon?

Ibland flyttar syskon tillsammans, och ibland till olika familjer. Det beror på vad som händer i just din familj. Du har alltid rätt att berätta hur du vill ha kontakt med din familj och övriga personer som är viktiga för dig. Din socialsekreterare hjälper dig med vad som är möjligt.

Vad händer med min skola och fritid?

Ibland kan du gå kvar i din skola som vanligt fast att du flyttar, men du kan också behöva byta skola. Det beror exempelvis på om familjehemmet bor nära din skola och hur länge du ska bo i familjehem. Flytten kan också innebära att din fritid och kontakt med vänner behöver förändras. Din socialsekreterare ska se till vad som blir till ditt bästa med både din skolsituation, din fritid och din kontakt med vänner.

Vad händer med mina föräldrar?

Socialtjänsten försöker hjälpa vuxna som av olika anledningar inte mår bra och inte kan ha sina barn bo hos sig. Din socialsekreterare kommer prata med dig och dina föräldrar om just er situation och hur er kontakt kan se ut, hur planeringen är framåt och vad som behöver förändras för att du ska kunna bo med dina föräldrar igen om det är det bästa för dig.

Vad gör jag om jag inte trivs?

Om du inte trivs i ditt familjehem kan du alltid berätta det för din socialsekreterare. Din socialsekreterare ska följa dig i din utveckling, hur du mår, hur du har det där du bor och det är viktigt att du får hjälp om du inte trivs. Det kan ta lite tid innan du tycker att det känns bra att bo i en annan familj.

Vill du läsa mer?

På de här sidorna kan du få mer information som kan vara viktig för dig:

  • Koll på soc - Information om socialtjänsten för barn och unga.
  • Knas hemma - För dig som är placerad någon annanstans än hemma.
  • Maskrosbarn - För dig som har en förälder som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dig för våld.

Eskilstuna Direkt

Eskilstuna Direkt är kommunens kontaktcenter. Hit vänder du dig för att få svar på frågor eller uträtta ärenden.

Telefon:

Öppettider

Värjan: Måndag-fredag kl. 7.30-16.00

Torshälla: Stängt

Telefontid
Måndag-torsdag kl. 8.00-16.30
Fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 24 mars 2023