Eskilstuna kommun

Stödsamtal till dig som blivit utsatt för våld av en partner

Vi finns till för dig över 18 år som blivit utsatt för våld av en partner eller före detta partner.

Våld är handlingar som skadar, gör ont, skrämmer eller kränker. Det kan vara fysiska handlingar som exempelvis sparkar och slag, men också exempelvis hot och elaka ord (psykiskt våld), sexuella övergrepp eller att någon förstör personliga ägodelar (materiellt våld).

Våld kan leda till att du gör saker mot din vilja, eller att du låter bli att göra saker du vill göra.

Våld kan se ut på olika sätt.

Våld är handlingar som skadar, gör ont, skrämmer eller kränker. Det kan vara fysiska handlingar som exempelvis sparkar och slag, men också exempelvis hot och elaka ord (psykiskt våld) eller att någon förstör personliga ägodelar (materiellt våld). Våld kan leda till att den som blir utsatt gör saker mot sin vilja, eller att personen låter bli att göra saker den vill göra.

Olika typer av våld

 • Fysiskt våld, till exempel örfilar, knuffar, sparkar, slag, bett, stryptag och att bli dragen i håret eller fasthållen. Det går att kategorisera våld från lindrigt till allvarligt, där lindrigt fysiskt våld kan vara ”skojbråk”, knuffar och slag på axeln. Det kan sedan övergå i att förövaren håller fast, gör illa och misshandlar sitt offer lindrigt. Allvarligt fysiska våld är exempelvis grov misshandel, tortyr och mord.
 • Psykiskt våld, till exempel hot, kontroll samt kränkande och nedsättande ord, både öga mot öga och via internet och mobiltelefoner. I psykiskt våld ingår även att leva under risk för nytt våld. Exempel på psykiskt våld, från lindrigt till allvarligt: elaka kommentarer, trakasserier, att bli retad eller utfryst. Detta kan övergå i systematiska kränkningar, mobbing och hot av olika slag. Allvarligt psykiskt våld är exempelvis hot mot offret och dennes anhöriga, samt psykisk tortyr.
 • Sexuellt våld, till exempel påtvingade sexuella handlingar och våldtäkt. Sexuella trakasserier, prostitution, trafficking och könsstympning räknas också som våld. Exempel på sexuellt våld, från lindrigt till allvarligt: blickar, bilder, kommentarer och objektifiering, som kan övergå i oönskade kroppsberöringar, sexuella trakasserier och sexuellt ofredande. I sin allvarligaste form handlar det om sexuella övergrepp, våldtäkter, incest, sexslavhandel och sexualmord.
 • Digitalt våld innebär att någon övervakar, trakasserar eller kontrollerar dig, till exempel med hjälp av mobilen eller i sociala medier. Känner du dig tvungen att hela tiden avbryta det du gör för att svara? Är du rädd för att bli straffad eller skuldbelagd om du inte svarar med en gång? Känner du dig stressad och begränsad över att hela tiden hålla koll på telefonen för att kunna svara snabbt? I så fall kan messandet vara en form av digitalt våld.
 • Materiellt våld, att någon slår sönder eller förstör exempelvis inredning, möbler, dagböcker och foton.
 • Ekonomiskt våld, exempelvis att tvingas skriva under handlingar och att inte få bestämma över sin egen ekonomi.
 • Försummelse, som främst gäller äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. Försummelse är till exempel att medvetet ge felaktig medicinering och att låta någon bli lämnad utan tillsyn långa perioder.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck, som innebär att personer, främst flickor och kvinnor men även pojkar och män, utsätts för förtryck, kontroll och olika former av våld av sin familj men kanske även från släktmedlemmar. Familjen och släktens heder är det som är viktigast och därför är det viktigt att alla familjemedlemmar följer reglerna så att inte hedern blir skadad och familjen får skam över sig.

Du kan vara anonym. Vi erbjuder kostnadsfria enskilda stödsamtal och samtalsgrupper.

Vi som arbetar med Stoppverksamheten är samtalsbehandlare och informerar bland annat om de olika formerna av våld och hur våldet kan påverka både fysiskt och psykisk för dig som blivit utsatt och för nära anhöriga. Vid behov är vi stöd i kontakten med andra myndigheter och organisationer. Vi har tystnadsplikt och vi anlitar tolk vid behov.

Stödsamtal

Vill du boka tid för stödsamtal ringer du någon av våra samtalsbehandlare. Lämna meddelande om de inte svarar. Du kan också prova igen.

 

Du kan vara anonym och du kan få fem samtal utan att vi behöver dokumentera eller registrera det vi pratar om.

Telefon:

Besöksadress

Postadress

632 20 Eskilstuna

StoppCenter

Stöd för dig som blivit utsatt, bevittnat eller utsatt någon annan för våld i nära relation.

 

Om du är i en akut och farlig situation och behöver hjälp – ring 112

 

Om situationen är allvarlig eller om du behöver rådgivning kring din situation kontaktar du oss. Tillsammans med dig gör vi en en hot- och riskbedömning av läget just nu. Vid behov hjälper vi dig i kontakter med sjukvård, polis och andra myndigheter.

Telefon:

 • 016-710 10 00. Be att bli kopplad till StoppCenter.

  Telefontider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 9.00-12.00 och kl. 13.00-16.00. Onsdag kl. 13.00-16.00.

Besöksadress

Postadress

632 20 Eskilstuna

Uppdaterad: 16 juni 2023