Vägvalet är en verksamhet som vänder sig till unga vuxna, i åldern 18-29, som har omvärderat sitt liv och vill ha hjälp att bryta en kriminell livsstil eller hoppa av en kriminell gemenskap. Är du anhörig till någon med en kriminell livsstil är du också välkommen att få råd och stöd hos oss.

Till Vägvalet kan du komma för rådgivande och stödjande samtal. Du kan även få hjälp med följande, exempelvis genom en social insatsgrupp:

 • Få kontakt med nödvändiga myndigheter och verksamheter
 • Arbetsmarknadskontakter.
 • Få kontakt med exempelvis psykiatri, sjukvård och tandvård.
 • Exempelvis ordna legitimation och bankkonto.
 • Se över din ekonomiska situation.
 • Se över boendealternativ.
 • Bli medveten om hur dina tankemönster påverkar din vardag.
 • Någon som följer med på möten och påminner dig om att passa tider.
 • Komma igång med fritidsaktiviteter.

Avhopparverksamheten i Eskilstuna kommun

Avhopparverksamheten är en samverkan mellan Polis och socialtjänst. Verksamheten vänder sig till alla som är 18 år eller äldre och vill ha stöd för att bryta med sitt kriminella liv.

Du får till att börja med prata med verksamheten Vägvalet på Socialtjänsten som gör en bedömning av vilket stöd du kan vara i behov av för att nå dina mål om ett liv utan kriminalitet.

Allt stöd till avhoppare grundar sig på en individuell bedömning, du behöver inte göra en polisanmälan men det ställer krav på att du som avhoppare inte återfaller i brott.

Om du vill ha stöd att bryta med ditt kriminella liv kontakta Vägvalet.

Vägvalet

Verksamhet för dig i åldern 18-29, som har omvärderat ditt liv och vill ha hjälp att bryta en kriminell livsstil eller hoppa av en kriminell gemenskap. Är du anhörig till någon med en kriminell livsstil är du också välkommen att få råd och stöd hos oss.

Telefon:

 • 016-710 54 72 

  Om du redan är aktuell inom socialtjänsten vänder du dig till din handläggare för att få hjälp med att få kontakt med oss.

Uppdaterad: 6 september 2022