Vägvalet är en verksamhet som vänder sig till unga vuxna, i åldern 18-29, som har omvärderat sitt liv och vill ha hjälp att bryta en kriminell livsstil eller hoppa av en kriminell gemenskap. Är du anhörig till någon med en kriminell livsstil är du också välkommen att få råd och stöd hos oss.

Till Vägvalet kan du komma för rådgivande och stödjande samtal. Du kan även få hjälp med följande:

  • Få kontakt med nödvändiga myndigheter och verksamheter.
  • Arbetsmarknadskontakter.
  • Få kontakt med exempelvis psykiatri, sjukvård och tandvård.
  • Exempelvis ordna legitimation och bankkonto.
  • Se över din ekonomiska situation.
  • Se över boendealternativ.
  • Förändra det kriminella sättet att tänka.
  • Någon som följer med på möten och påminner dig om att passa tider.
  • Komma igång med fritidsaktiviteter.

Vägvalet

Om du redan är aktuell inom socialtjänsten vänder du dig till din handläggare för att få hjälp med att få kontakt med oss. Du kan också ringa direkt till oss.

Telefon:

Uppdaterad: 30 september 2021