Missbruk och beroende

Är du i behov av hjälp gällande missbruk eller beroende? Det kan vara svårt att erkänna för sig själv att man använder alkohol eller droger på ett sätt som är skadligt. Det finns hjälp att få.

Har du ett beroende, missbruk eller riskbruk av alkohol, narkotika, läkemedel, doping eller spel om pengar kan du vända dig till oss på socialtjänsten. Även du som anhörig erbjuds stöd.

Har du eller någon anhörig problem med spelberoende kan du även kontakta Spelberoendegruppen Eskilstuna.

Stöd och hjälp vid missbruk

Olika personer behöver olika hjälp och stöd, och det finns stöd att få både som ungdom, vuxen och anhörig. Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym.

Råd och stöd
Gäller det dig själv eller en anhörig? Beroendemottagningen Vägen svarar på dina frågor om missbruk och kan berätta vilka former av stöd det finns i kommunen, telefon 016-710 83 38. Du kan vara anonym om du vill. Vi kan ordna med tolk om det är svårt med svenska.

Om du eller din anhöriga är under 18 år ska du kontakta Beroendecentrum ung, telefonnummer 070-086 68 11.

Socialförvaltninges familjemottagning
Är du i behov av stöd och behöver få komma i kontakt med en socialsekreterare kontaktar du socialtjänstens familjemottagning via Eskilstuna direkt, telefon: 016-710 10 00.

Medicinsk hjälp vid missbruk och beroende
Ibland kan man behöva medicinsk hjälp och har behov av att träffa en sjuksköterska eller läkare. Vänd dig då till Region Sörmland. Är ditt problem alkohol kan du då kontakta din vårdcentral och när det gäller narkotika- eller läkemedelsmissbruk vänder du dig till beroendecentrums rådgivningssjuksköterska på 016-10 55 53 eller socialsekreterare på 016-10 33 55.

Om du blir beviljad bistånd i form av vård på behandlingshem har kommunen sedan juni 2019 infört Lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att du som vårdtagare har möjlighet att välja vårdgivare, förutsatt att den är ansluten till valfrihetssystemet. Det aktiva valet av vårdgivare sker i samråd med socialtjänsten efter att du genomgått utredning.

Uppdaterad: 31 maj 2021