Eskilstuna kommun

Brand på Årbygatan i Årby

Platsen har spärrats av och det är brandrök i området. Det är viktigt att inte andas in denna och att stänga fönster och dörrar så att röken inte kommer in. Vissa vägar i området är avstängda.
Läs mer och följ händelseutvecklingen på Polisens webbplats.
Uppdaterad: 2023-09-25 kl. 13.20

Missbruk och beroende

Är du i behov av hjälp gällande missbruk eller beroende? Det finns hjälp att få.

Har du ett beroende, missbruk eller riskbruk av alkohol, narkotika, läkemedel, doping eller spel om pengar kan du vända dig till oss på socialtjänsten. Även du som anhörig erbjuds stöd.

Stöd och hjälp vid missbruk

Olika personer behöver olika hjälp och stöd, och det finns stöd att få både som ungdom, vuxen och anhörig. Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym.

Råd och stöd

Gäller det dig själv eller en anhörig? Beroendemottagningen Vägen svarar på dina frågor om missbruk och kan berätta vilka former av stöd det finns i kommunen, telefon 016-710 83 38. Du kan vara anonym om du vill. Vi kan ordna med tolk om det är svårt med svenska.

Om du eller din anhöriga är under 18 år ska du kontakta Beroendecentrum ung, telefonnummer 070-086 68 11.

Socialförvaltningens familjemottagning

Är du i behov av stöd och behöver få komma i kontakt med en socialsekreterare kontaktar du socialtjänstens familjemottagning via Eskilstuna direkt, telefon: 016-710 10 00. Du kan också göra en ansökan direkt via e-tjänsten.

Medicinsk hjälp vid missbruk och beroende

Ibland kan man behöva medicinsk hjälp och har behov av att träffa en sjuksköterska eller läkare. Vänd dig då till Region Sörmlands rådgivningssjuksköterska på Beroendecentrum: 016-10 55 53.

Har du eller någon anhörig problem med spelberoende kan du även kontakta Spelberoendegruppen Eskilstuna.

Vill du ha hjälp ur ditt narkotikaberoende kan du också vända dig till Anonyma narkomaner.

Vill du ha hjälp ur ett alkoholmissbruk kan du även vända dig till Anonyma alkoholister.

Om du blir beviljad bistånd i form av vård på behandlingshem har kommunen sedan juni 2019 infört Lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att du som vårdtagare har möjlighet att välja vårdgivare, förutsatt att den är ansluten till valfrihetssystemet. Det aktiva valet av vårdgivare sker i samråd med socialtjänsten efter att du genomgått utredning.

Familjemottagningen

Telefon:

  • 016-710 10 00

    Be om att få komma i kontakt med socialförvaltningens familjemottagning.

    Telefontider: Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 10.00–12.00. Torsdag kl. 13.00–15.00.

    Telefontider för yrkesgrupper med anmälningsplikt: Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 8.30–16.00, lunchstängt kl. 12.00–13.00. Torsdagar kl. 13.00–16.00.

    När telefontiderna är stängda kan ni kontakta oss via e-post eller via våra e-tjänster.

  • Efter kontorstid: kontakta socialjouren via 112

Fax:

016-710 87 04 OBS! Just nu är det tekniska problem med socialtjänstens fax.

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 4 januari 2023