Eskilstuna kommun

Beroendecentrum Ung - prevention, stöd och behandling

Beroendecentrum Ung erbjuder information, rådgivning och behandling för ungdomar med missbruksproblematik samt deras familjer och övriga nätverk.

Vi arbetar förebyggande och behandlande med ungdomar upp till 18 år. Till verksamheten kan ungdomar och föräldrar ringa för att få information, rådgivning och/eller tidsbeställning för besök.

Stöd och rådgivning

Beroendecentrum Ung är en samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten.

Vi erbjuder:

 • Individuella kontakter
 • Stöd till föräldrar
 • Familjesamtal
 • Nätverksmöten
 • Samtalsgrupper
 • Hälsosamtal
 • Drogförebyggande samtal
 • Drogtester
 • Information och rådgivning
 • Återfallsprevention
 • Cannabisavvänjningsprogrammet
 • LFT - Ledarskapsträning för tonårsföräldrar

Beroendecentrum Ung

Information, rådgivning och behandling för ungdomar upp till 18 år med missbruksproblematik samt deras familjer och övriga nätverk.

Telefon:

 • 070-086 68 11 

  Telefontid: måndag-fredag kl. 11.00-12.00.
  Det går endast att boka tid per telefon.

Besöksadress

Postadress

Socialförvaltningen
Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 5 juli 2022