Eskilstuna kommun

Vill bli god man eller förvaltare?

Vi söker personer med olika kunskaper och erfarenheter. Särskilt dig som vill stödja personer som har skulder, psykiska funktionshinder och missbruksproblem. Din vilja och din kunskap behövs.

Vi söker dig som vill göra en medmänniskas vardag tryggare och stabilare. Får du saker gjorda? Vill du hjälpa andra? Då har du hittat rätt!

Som god man eller förvaltare är du ställföreträdare åt människor som behöver hjälp med att få ihop sin vardag. Uppdraget kan betyda att du hjälper till med att betala räkningar, söka bidrag och ser till att personen har det bra på sin fritid.

Så blir du god man eller förvaltare

För att kunna bli god man eller förvaltare behöver du genomföra följande steg:

1Uppfyll kraven

För att få bli god man eller förvaltare måste du uppfylla vissa i lagen uppställda kriterier:

 • Det innebär att man följer de lagar och regler som samhället sätter upp och inte har gjort sig skyldig till något brott som kan ha påverkan på uppdraget.
 • Det krävs att gode mannen eller förvaltaren har en viss livserfarenhet, han/hon bör ha arbetslivserfarenhet, kunna tala och skriva på god svenska och ha en viss ekonomisk kompetens. Det finns inget krav på svenskt medborgarskap.

2Lämna in intresseanmälan

Om du önskar få uppdrag som god man, förvaltare eller god man för ensamkommande barn ska du fylla i en intresseanmälan via vår e-tjänst Recruto.

I e-tjänsten får du uppge vilken typ av uppdrag du är intresserad av utifrån din erfarenhet och kompentens. Om du är anhörig och/eller inte vill ha fler uppdrag så kryssar du i den rutan.

3Vi gör en lämplighetsprövning

Efter att din intresseanmälan är registrerad så kommer vi att göra en lämplighetsprövning. Vi kontrollerar att du inte förekommer i Polisens belastningsregister och Kronofogdens register. I vissa fall kontrollerar vi även mot socialtjänsten.

4Intervju och informationstillfälle

Efter lämplighetsprövningen och allt är korrekt så bokar vi in en träff för en intervju och information.

5Genomgå webbutbildning

Om vi bedömer dig som lämplig blir du erbjuden att gå en webbutbildning. När du gått webbutbildningen skickar du kursintyget till oss via e-post. Webbutbildningen tar ungefär 30–60 minuter och du kan göra det i den takt du önskar.
Mycket av kommunikation med oss kommer nu att ske via mejl, kontrollera därför din inkorg regelbundet.

6Visa intresse för uppdrag

Överförmyndaren lägger upp annonser med nya uppdrag via Recruto. Du får åtkomst till dessa annonser via en länk som vi skickar till dig. Du får samtidigt information om hur du går till väga för att visa intresse för de olika uppdragen.

När du blivit vald till ett visst uppdrag så blir du kontaktad av aktuell handläggare i ärendet för mer information. Överförmyndaren försöker anpassa gode mannens eller förvaltarens kompetens mot det aktuella uppdraget.

7Beslut hos tingsrätten eller överförmyndaren

När du blivit tilldelad ett uppdrag får du också kontakt med ansvarig handläggare för att påbörja uppdraget.

I de flesta fall ska också huvudmannen godkänna dig som ny god man.

Beslut om att upprätta ett godmanskap för en huvudman fattas av tingsrätten. Därefter är det överförmyndaren som fattar beslut om exempelvis byten av god man.

Godmanskap eller förvaltarskap består av tre olika områden, bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. I vissa uppdrag är bara ett område aktuellt, i andra fall två eller alla tre.

Bevaka rätt

Att bevaka rätt betyder att du som god man hjälper till vid kontakt med myndigheter. Det kan handla om ansökningar till särskilt boende, bostadstillägg och handikappersättning, eller att bevaka intressen vid till exempel bouppteckning, arvskifte eller försäljning av bostad.

Förvalta egendom

Att förvalta egendom innebär att du som god man sköter personens dagliga ekonomi. Det kan till exempel vara att hantera pensioner och bidrag, betala räkningar, sköta sparkapital och fördela fickpengar.

Sörja för person

Att sörja för din person innebär att du som god man hjälper personen att få nytta av sina pengar. Som god man ordnar du med den omvårdnad som personen behöver, ser till att tillvaron är så trivsam som möjlig och uppmärksammar personens behov av sociala kontakter och meningsfulla aktiviteter.

Överförmyndarkontorets telefontider

Telefon:

 • Telefontider: Måndag-fredag kl. 8.30-9.30 (dag före röd dag och klämdag är telefontiden stängd).

  När du ringer till oss kommer du höra följande knappval:

  • För frågor om årsräkning välj knappval 1
  • För frågor om ärenden välj knappval 2
  • För frågor om e-tjänster, information och blanketter välj knappval 3
  • Är du en myndighet välj knappval 4

   

 • Telefontider för myndigheter: Måndag-fredag kl. 8.30-15.00 (lunchstängd mellan kl. 12.00-13.00)

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Överförmyndarkontoret
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Besökstid: Bokas med handläggare via telefon eller e-post. Du kan boka tid både i Eskilstuna och Strängnäs.

Uppdaterad: 1 september 2023