Bli god man eller förvaltare för vuxen

För många Eskilstuna- och Strängnäsbor är vardagen lite extra utmanande. Den gemensamma överförmyndarnämnden för Eskilstuna och Strängnäs kommun söker personer som vill bli god man eller förvaltare och som kan göra någon annans vardag lite lättare.

Som god man eller förvaltare är du ställföreträdare åt människor som behöver hjälp med att få ihop sin vardag. Uppdraget kan betyda att du hjälper till med att betala räkningar, söka bidrag och ser till att personen har det bra på sin fritid.

Bli god man till en nära anhörig

Om det saknas en ansökan om behov av god man eller förvaltare behöver det göras först. Läs mer under rubriken "Behöver god man".

Om det redan finns en ansökan om behov av god man för din anhörig kan du gå in och anmäla ditt intresse för att bli god man för den personen, se länk längre ner på sidan.

Här kan du läsa om vad uppdraget som god man eller förvaltare innebär

Att vara god man eller förvaltare handlar i grunden om att hjälpa en medmänniska.

Reglerna om godmanskap och förvaltarskap finns i föräldrabalken.

En person som själv inte kan sköta sina angelägenheter kan få en god man. En person som är ”ur stånd att vårda sig och sin egendom” kan få en förvaltare.

Vad är skillnaden mellan att vara god man och förvaltare?

Ett godmanskap är en frivillig insats som huvudmannen måste samtycka till. Undantag är om huvudmannen enligt läkarintyg inte förstår vad ett godmanskap innebär, då ska närstående ges möjlighet att yttra sig.

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp. Det kan till exempel handla om att en huvudman inte håller sig till den ekonomiska plan som gjorts utan i stället ständigt tar ut alla pengar från bankkontot. Gode mannen kan då inte betala hyra och huvudmannen riskerar att bli bostadslös. En annan orsak kan vara att huvudmannen lätt blir lurad att ingå avtal och att ge bort pengar till ”vänner” vilket kan leda till stor skuldsättning.

Det är tingsrätten som efter en ansökan beslutar om ett godmanskap eller förvaltarskap ska beviljas. Det är ett löpande uppdrag och beviljas inte med ett visst antal timmar i månaden. Uppdraget har en ideell karaktär och utförs av en privatperson som får ett arvode.

Godmanskap

Ett godmanskap är ett uppdrag som går ut på att tillvarata en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar. Personen som får hjälp av en god man kallas för huvudman.

Frågan om god man uppstår ofta när en person inte klarar att själv sköta sina ekonomiska angelägenheter eller förvalta sina tillgångar. Det kan gälla dementa och ålderssvaga personer, psykiskt sjuka, funktionshindrade med flera.

Den som får god man behåller sin rättshandlingsförmåga och begränsas inte på något sätt. Kan huvudmannen framföra sin vilja måste god man under uppdraget ha huvudmannens samtycke i de handlingar som utförs. Gode mannen utför på så sätt sitt uppdrag tillsammans med huvudmannen.

En god man får inte förordnas om personens hjälpbehov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt genom fullmakt eller på annat sätt.

Förvaltarskap

Förvaltarskap innebär att huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga. Personen har inte rätt att ingå avtal eller ta ut pengar från sina bankkonton. Undantaget är intjänad lön eller gåva given med särskilda villkor om att den inte omfattas av förvaltarskapet. En förälder som får förvaltare får inte längre vara förmyndare för sitt barn men det hindrar inte att föräldern eller huvudmannen även fortsatt är vårdnadshavare för barnet.

En förvaltare utför sitt uppdrag utan huvudmannens samtycke men ska i den utsträckning det är möjligt samverka med huvudmannen.

En huvudman som har förvaltare är inte omyndigförklarad. Personen kan till exempel rösta i allmänna val, gifta sig, söka jobb och bestämma om sin egen sjukvård.

Förvaltarskap är ett stort ingrepp i den personliga integriteten och ska därför användas mycket restriktivt. Om det är tillräckligt med god man eller om hjälpen kan ges på ett mindre ingripande sätt, får förvaltarskap inte anordnas.

Förvaltarskapet består av delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Ett förvaltarskap kan bestå av alla tre delarna, två i kombination med godmanskap eller bara en del i kombination med godmanskap. Det vanligaste är att ett uppdrag består av alla tre delarna.

Här kan du läsa om vad uppdraget som god man eller förvaltare innebär

En ställföreträdares huvudsakliga uppgift är att företräda huvudmannen utåt gentemot andra. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor.

Det är tingsrättens förordnande som reglerar godmanskapets omfattning. Det kan bestå av delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Ett godmanskap kan bestå av alla tre delarna, två i kombination eller bara en del. Det vanligaste är att ett uppdrag består av alla tre. Här kan du läsa mer om vad de innebär.

Godmanskap eller förvaltarskap består av tre olika områden, bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. I vissa uppdrag är bara ett område aktuellt, i andra fall två eller alla tre.

Bevaka rätt

Att bevaka rätt betyder att du som god man hjälper till vid kontakt med myndigheter. Det kan handla om ansökningar till särskilt boende, bostadstillägg och handikappersättning, eller att bevaka intressen vid till exempel bouppteckning, arvskifte eller försäljning av bostad.

Förvalta egendom

Att förvalta egendom innebär att du som god man sköter personens dagliga ekonomi. Det kan till exempel vara att hantera pensioner och bidrag, betala räkningar, sköta sparkapital och fördela fickpengar.

Sörja för person

Att sörja för din person innebär att du som god man hjälper personen att få nytta av sina pengar. Som god man ordnar du med den omvårdnad som personen behöver, ser till att tillvaron är så trivsam som möjlig och uppmärksammar personens behov av sociala kontakter och meningsfulla aktiviteter.

Intresseanmälan

För att bli god man eller förvaltare behöver du uppfylla vissa krav.

Så blir du god man eller förvaltare

För att kunna bli god man eller förvaltare behöver du genomföra följande steg:

1Uppfyll kraven

För att få bli god man eller förvaltare måste du uppfylla vissa i lagen uppställda kriterier:

 • Det innebär att man följer de lagar och regler som samhället sätter upp och inte har gjort sig skyldig till något brott som kan ha påverkan på uppdraget.
 • Det krävs att gode mannen eller förvaltaren har en viss livserfarenhet, han/hon bör ha arbetslivserfarenhet, kunna tala och skriva på god svenska och ha en viss ekonomisk kompetens. Det finns inget krav på svenskt medborgarskap.

2Lämna in intresseanmälan

Om du önskar få uppdrag som god man, förvaltare eller god man för ensamkommande barn ska du fylla i en intresseanmälan via vår e-tjänst Recruto.

I e-tjänsten får du uppge vilken typ av uppdrag du är intresserad av utifrån din erfarenhet och kompetens. Om du är anhörig och/eller inte vill ha fler uppdrag så kryssar du i den rutan.

3Vi gör följande kontroller på dig

Efter att din intresseanmälan är registrerad så kommer vi att kontrollera att du inte förekommer i Polisens belastningsregister och Kronofogdens register. I vissa fall kontrollerar vi även mot socialtjänsten.

4Informationstillfälle

Om alla kontroller är korrekta blir du kallad till en informationsträff.

5Genomgå webbutbildning

Om vi bedömer dig som lämplig blir du erbjuden att gå en webbutbildning. När du gått webbutbildningen skickar du kursintyget till oss via e-post. Webbutbildningen tar ungefär 30–60 minuter och du kan göra det i den takt du önskar.
Mycket av kommunikation med oss kommer nu att ske via mejl, kontrollera därför din inkorg regelbundet.

6Visa intresse för uppdrag

Överförmyndaren lägger upp annonser med nya uppdrag via Recruto. Du får åtkomst till dessa annonser via en länk som vi skickar till dig. Du får samtidigt information om hur du går till väga för att visa intresse för de olika uppdragen.

När du blivit vald till ett visst uppdrag så blir du kontaktad av aktuell handläggare i ärendet för mer information. Överförmyndaren försöker anpassa gode mannens eller förvaltarens kompetens mot det aktuella uppdraget.

7Beslut hos tingsrätten eller överförmyndaren

När du blivit tilldelad ett uppdrag får du också kontakt med ansvarig handläggare för att påbörja uppdraget.

I de flesta fall ska också huvudmannen godkänna dig som ny god man.

Beslut om att upprätta ett godmanskap för en huvudman fattas av tingsrätten. Därefter är det överförmyndaren som fattar beslut om exempelvis byten av god man.

Överförmyndarkontorets kontaktuppgifter/telefontider

Telefon:

 • Telefontider (dag före röd dag och klämdag är telefontiden stängd)

  Under sommarveckor 25 - 32 ser våra telefontider ut enligt följande:

  • måndag, onsdag och fredag kl.10.00-11.00

  Telefontider för myndigheter

  • Måndag-fredag kl. 8.30-15.00 (lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

  När du ringer till oss kommer du höra följande knappval:

  • För frågor om årsräkning välj knappval 1
  • För frågor om ärenden välj knappval 2
  • För frågor om e-tjänster, information och blanketter välj knappval 3
  • Ringer du från en myndighet välj knappval 4
 • Post

  Överförmyndarkontoret har egen brevlåda hos Eskilstuna direkt på Värjans entréplan. Har du handlingar som ska till oss går det bra att lägga dessa i den brevlådan (OBS! Det är inte den gråa brevlådan som står utanför Värjan).

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Överförmyndarkontoret
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Besökstid

Besök bokas med en handläggare via telefon eller e-post. Du kan boka tid både i Eskilstuna och Strängnäs.

Uppdaterad: 7 juni 2024