E-tjänster och blanketter

Här hittar du e-tjänster, blanketter och informationsmaterial för dig som är god man, förvaltare eller förmyndare.

Blanketter och informationsmaterial är för olika ändamål inom uppdrag som god man, förvaltare och förmyndare. Du hittar också blanketter och information om andra frågor inom överförmyndarnämndens verksamhetsområde för Eskilstuna och Strängnäs kommun.

E-tjänster

Under hösten/vintern 2021 kommer en ny e-tjänst i e-Wärnas ställe införas. Mer information kommer senare men ni är redan nu välkomna att titta på en demo-film om e-tjänsten: https://www.provisum.se/e-tjaumlnsterna.html

Här finner du några e-tjänster som är till hjälp för dig som är god man, förvaltare eller förmyndare.

Blanketter och informationsmaterial

Av föräldrabalken 11 kap 21 § följer att ansökan om jämkning av ställföreträdarskap får göras av förmyndare, huvudmannen själv (om han eller hon har fyllt sexton år) samt av hans eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar och av den gode mannen eller förvaltaren. Ansökan om jämkning Pdf, 134 kB.

Telefontider överförmyndarkontoret

Måndag-onsdag 10.00-12.00
Torsdag 13.00-15.00

016-710 50 80

Telefon:

  • Avvikande telefontider

    • Dag före röd dag och klämdag är telefontiden stängd.
    • Telefontiden är stängt den 21, 27 oktober och den 11 november.

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Överförmyndarkontoret
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 30 september 2021