Eskilstuna kommun

E-tjänster, blanketter och informationsmaterial

Här hittar du e-tjänster, blanketter och informationsmaterial för dig som är god man, förvaltare eller förmyndare.

Blanketter och informationsmaterial är för olika ändamål inom uppdrag som god man, förvaltare och förmyndare. Du hittar också blanketter och information om andra frågor inom överförmyndarnämndens verksamhetsområde för Eskilstuna och Strängnäs kommun.

Här finner du några e-tjänster som är till hjälp för dig som är god man, förvaltare eller förmyndare.

Blanketter och informationsmaterial

Av föräldrabalken 11 kap 21 § följer att ansökan om jämkning av ställföreträdarskap får göras av förmyndare, huvudmannen själv (om han eller hon har fyllt sexton år) samt av hans eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar och av den gode mannen eller förvaltaren. Ansökan om jämkning Pdf, 134 kB.

Överförmyndarkontoret

Telefon:

  • Telefontider: Måndag-fredag kl. 8.30-9.30.

    Dag före röd dag och klämdag är telefontiden stängd

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Överförmyndarkontoret
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Besökstid: Bokas med handläggare via telefon eller e-post. Du kan boka tid både i Eskilstuna och Strängnäs.

Uppdaterad: 12 maj 2023