E-tjänster, blanketter och informationsmaterial

Här hittar du e-tjänster, blanketter och informationsmaterial för dig som är god man, förvaltare eller förmyndare.

Blanketter och informationsmaterial är för olika ändamål inom uppdrag som god man, förvaltare och förmyndare. Du hittar också blanketter och information om andra frågor inom överförmyndarnämndens verksamhetsområde för Eskilstuna och Strängnäs kommun.

Här finner du några e-tjänster som är till hjälp för dig som är god man, förvaltare eller förmyndare.

Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat bankkonto

I e-tjänsten kan du som god man eller förvaltare ansöka om att få göra uttag från din huvudmans eller barns konto som är överförmyndarspärrat.

Om huvudmannens samtycke kan inhämtas ska detta bifogas till ansökningar som avser annat än daglig livsföring, vilket kan vara till exempel vid inköp av säng, fåtölj eller annat som inte bara avser löpande utgifter.

Om barnet är över 16 år och barnets samtycke kan inhämtas, så ska barnets samtycke bifogas.

Du behöver uppge vad uttaget ska användas till och skicka in underlag som styrker din ansökan. Detta kan du göra antingen digitalt direkt i tjänsten eller skicka in underlaget med post till oss.

Överförmyndarspärren är ett skydd för huvudmannen och innebär att god man eller förvaltare inte kan ta ut medel från kontot utan överförmyndarnämndens tillstånd.

Överföring mellan två överförmyndarspärrade konton

Observera att enbart överföring av medel från ett konto till ett annat konto genom en transaktion mellan bankerna enligt kommentaren till 13 kap. 8 § föräldrabalken inte är att jämställa med att ta ut pengar. En ren överföring mellan två överförmyndarspärrade konton genom en transaktion mellan bankerna kan sålunda göras utan samtycke av överförmyndaren.

Försäljning av aktier

Observera att det vid försäljning av aktier inte behövs samtycke/intyg från överförmyndarnämnden.

Arvodesbeslut gäller som uttagsmedgivande

Om huvudmannen betalar arvode gäller arvodesbeslut som uttagsmedgivandet, läs text på ditt arvodesbeslut. Detta innebär att du inte behöver ansöka om uttag separat för att du ska kunna ta ut pengar från det spärrade kontot för ditt arvode samt att betala avdragen skatt/arbetsgivaravgifter.

Blanketter och informationsmaterial

Av föräldrabalken 11 kap 21 § följer att ansökan om jämkning av ställföreträdarskap får göras av förmyndare, huvudmannen själv (om han eller hon har fyllt sexton år) samt av hans eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar och av den gode mannen eller förvaltaren. Ansökan om jämkning Pdf, 134 kB.

Överförmyndarkontorets kontaktuppgifter/telefontider

Telefon:

 • Telefontider (dag före röd dag och klämdag är telefontiden stängd)

  • måndag, tisdag, onsdag och fredag kl.10.00-11.00
  • torsdag kl. 8.30-09.30

  Telefontider för myndigheter

  • Måndag-fredag kl. 8.30-15.00 (lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

  OBS! Samtliga telefonlinjer är stängda på grund av planeringsdag på fredagen den 24 maj 2024.


  När du ringer till oss kommer du höra följande knappval:

  • För frågor om årsräkning välj knappval 1
  • För frågor om ärenden välj knappval 2
  • För frågor om e-tjänster, information och blanketter välj knappval 3
  • Ringer du från en myndighet välj knappval 4
 • Post

  Överförmyndarkontoret har egen brevlåda hos Eskilstuna direkt på Värjans entréplan. Har du handlingar som ska till oss går det bra att lägga dessa i den brevlådan (OBS! Det är inte den gråa brevlådan som står utanför Värjan).

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Överförmyndarkontoret
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Besökstid

Besök bokas med en handläggare via telefon eller e-post. Du kan boka tid både i Eskilstuna och Strängnäs.

Uppdaterad: 12 mars 2024