E-tjänsten Valter

Nu finns möjlighet att lämna in årsräkning/sluträkning via vår e-tjänst Valter. Valter fungerar ungefär som ett enklare bokföringsprogram för löpande bokföring av inkomster och utgifter.

Du kan dessutom skicka in detta via Valter

  • Ansökan om samtycke till arvskifte
  • Ansökan om samtycke fastighetsförsäljning/bostadsrättsöverlåtelse
  • Ansökan om tillfällig god man
  • Begäran om entledigande
  • Ansökan om uttagstillstånd

Utbildningsmaterial till e-tjänsten Valter

Frågor och svar

Huvudmannens eget konto (fickpengskonto) samt ev ICA/Coop kort som huvudmannen använder tillsammans med personal på boende ska bokföras under ickelikvida medel. Du ska redovisa överföringarna till de kontona som en utgift.

De ska inte bokföras som inkomst eller utgift om de inte förs över till huvudmannens eget konto då det ska redovisas som en utgift, privata medel/fickpengar. Du redovisar ingående och utgående saldon under likvida medel under redovisningar.

OBS att även insättningar på andra konton som inte är huvudmannens eget måste registreras som en inkomst/utgift under löpande.

Gå in under fliken redovisningar och respektive inkomst/utgiftflik och tryck ner pilen för respektive slag så kan du välja att rätta eller radera en post där.

Ja, det kan du. Gå antingen in under löpande och lägg till klumpsumman under respektive kostnadspost. Detta kan också göras under redovisningar under respektive flik Inkomst/utgift och slag.

Inkomsten ska anges i bruttobelopp under inkomst och sedan ska skatten läggas in som en utgift.

Ja, under förutsättning att den scannade handling är i rätt format och storlek som följande: .jpeg,.jpg,.png,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.pdf,.tif,.gif. Totalt max 20Mb.

Du anger detta i kommentarsrutan under redovisningar, arvode.

Det kan du tyvärr inte se utan du anger istället bara det ingående och utgående saldot för alla konton under fliken redovisningar, Likvida medel.

Under fliken tillgångar matar du som utgående värde in det värde som du har på huvudmannens kontoutdrag efter sista transaktionen som du har bokfört. Ingående värde ska ju alltid vara 1/1 alternativt ditt startdatum men korrigerar du utgående värde så ser du att differensen är 0:-

Du får ett meddelande på skärmen när du har skickat in din räkning. Räkningen flyttas också till fliken inlämnade redovisningar och statusen ändras till inkommen.

Uppdaterad: 1 december 2021