E-tjänsten Provisum

Nu finns möjlighet att lämna in årsräkning/sluträkning via vår e-tjänst. E-tjänsten fungerar ungefär som ett enklare bokföringsprogram för löpande bokföring av inkomster och utgifter.

Nu är den nya e-tjänsten lanserad!

Den nya e-tjänsten är nu på plats och innehåller nytt utseende samt en hel del nya funktioner som kräver att du läser igenom användarhandboken och fullföljer rekonventionerna om bland annat att ställa in notifikationsinställningar innan du påbörjar redovisningen.

 • I den nya e-tjänsten kommer det vara möjligt för gode män/förvaltare och handläggare att kommunicera med varandra i pågående ärenden där samtliga handlingar expedieras och diarieförs automatiskt i huvudmannens akter.
 • Det kommer också att bli enklare för er gode män/förvaltare att redovisa era uppdrag.
 • Huvudmännen kommer ges möjlighet att samtycka digitalt i till exempel ansökningar om uttagstillstånd.
 • Redogörelsen och årsräkningen kommer att vara separerade.

Du kan dessutom skicka in ansökningar via e-tjänsten

 • Ansökan om samtycke till arvskifte
 • Ansökan om samtycke fastighetsförsäljning/bostadsrättsöverlåtelse
 • Ansökan om tillfällig god man
 • Begäran om entledigande
 • Ansökan om uttagstillstånd

Överförmyndarkontoret

Telefon:

 • Ordinarie telefontider: Måndag-fredag kl. 8.30-9.30.

 • Avvikande telefontider: Dag före röd dag och klämdag är telefontiden stängd.

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Överförmyndarkontoret
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Besökstid: Bokas med handläggare via telefon eller e-post. Du kan boka tid både i Eskilstuna och Strängnäs.

Uppdaterad: 28 mars 2023