Eskilstuna kommun

E-tjänsten Provisum

Nu finns möjlighet att lämna in årsräkning/sluträkning via vår e-tjänst. E-tjänsten fungerar ungefär som ett enklare bokföringsprogram för löpande bokföring av inkomster och utgifter.

Nu är den nya e-tjänsten lanserad!

Den nya e-tjänsten är nu på plats och innehåller nytt utseende samt en hel del nya funktioner som kräver att du läser igenom användarhandboken och fullföljer rekonventionerna om bland annat att ställa in notifikationsinställningar innan du påbörjar redovisningen.

 • I den nya e-tjänsten kommer det vara möjligt för gode män/förvaltare och handläggare att kommunicera med varandra i pågående ärenden där samtliga handlingar expedieras och diarieförs automatiskt i huvudmannens akter.
 • Det kommer också att bli enklare för er gode män/förvaltare att redovisa era uppdrag.
 • Huvudmännen kommer ges möjlighet att samtycka digitalt i till exempel ansökningar om uttagstillstånd.
 • Redogörelsen och årsräkningen kommer att vara separerade.

Du kan dessutom skicka in ansökningar via e-tjänsten

 • Ansökan om samtycke till arvskifte
 • Ansökan om samtycke fastighetsförsäljning/bostadsrättsöverlåtelse
 • Ansökan om tillfällig god man
 • Begäran om entledigande
 • Ansökan om uttagstillstånd

Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat bankkonto

I e-tjänsten kan du som god man eller förvaltare ansöka om att få göra uttag från din huvudmans eller barns konto som är överförmyndarspärrat.

Om huvudmannens samtycke kan inhämtas ska detta bifogas till ansökningar som avser annat än daglig livsföring, vilket kan vara till exempel vid inköp av säng, fåtölj eller annat som inte bara avser löpande utgifter.

Om barnet är över 16 år och barnets samtycke kan inhämtas, så ska barnets samtycke bifogas.

Du behöver uppge vad uttaget ska användas till och skicka in underlag som styrker din ansökan. Detta kan du göra antingen digitalt direkt i tjänsten eller skicka in underlaget med post till oss.

Överförmyndarspärren är ett skydd för huvudmannen och innebär att god man eller förvaltare inte kan ta ut medel från kontot utan överförmyndarnämndens tillstånd.

Redigering av utgående saldo kommer att låsas i Provisum

Den 1 juni kommer er möjlighet att redigera det utgående saldot för konton under fliken kontot som förvaltas av stf att låsas. Det innebär att det utgående saldot på konton under den fliken alltid räknas fram genom det ingående saldot plus inkomster minus utgifter. Ni bör kunna ha som utgångspunkt att om ni inte har en differens så behöver de inte åtgärda något men det kan så klart vara bra att kasta ett extra öga ändå. För de ställföreträdare som har lämnat in årsräkning för 2022 i systemet och sedan hämtat ingående värde så är värdena korrekta.

Ni som har påbörjat löpande räkenskaper för 2023 behöver logga in och kontrollera de utgående saldona under sammanställningen så att de utgående saldona stämmer överens med saldot på kontona efter den sista transaktionen som ni har matat in i e tjänsten. För att de ska se vilka transaktioner ni har matat in så ser ni detta under fliken löpande.

Överförmyndarkontorets telefontider

Telefon:

 • Telefontider: Måndag-fredag kl. 8.30-9.30 (dag före röd dag och klämdag är telefontiden stängd).

  När du ringer till oss kommer du höra följande knappval:

  • För frågor om årsräkning välj knappval 1
  • För frågor om ärenden välj knappval 2
  • För frågor om e-tjänster, information och blanketter välj knappval 3
  • Är du en myndighet välj knappval 4

   

 • Telefontider för myndigheter: Måndag-fredag kl. 8.30-15.00 (lunchstängd mellan kl. 12.00-13.00)

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Överförmyndarkontoret
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Besökstid: Bokas med handläggare via telefon eller e-post. Du kan boka tid både i Eskilstuna och Strängnäs.

Uppdaterad: 18 september 2023