E-tjänsten Provisum

Du som är ställföreträdare med aktivt uppdrag kan logga in i e-tjänsten Provisum och lämna in redovisningar samt ansökningar. Provisum fungerar ungefär som ett enklare bokföringsprogram där du kan bokföra huvudmannens löpande inkomster och utgifter kopplat till redovisning.

 • I e-tjänsten kommer det vara möjligt för gode män/förvaltare och handläggare att kommunicera med varandra i pågående ärenden där samtliga handlingar expedieras och diarieförs automatiskt i huvudmannens akter.
 • Huvudmännen kommer ges möjlighet att samtycka digitalt i till exempel ansökningar om uttagstillstånd.
 • Redogörelsen och årsräkningen kommer att vara separerade.

Felsökning i E-tjänsten gällande notifieringar

Det upplevs att notifiering av meddelanden till ställföreträdare inte fungerar i e-tjänsten som det ska därav leverantören har påbörjat felsöka varför notifieringen inte fungerar korrekt. Under felsökningen kommer notifieringarna att stängas av och detta innebär att du som ställföreträdare inte kommer få någon notifiering när överförmyndarnämnden expedierar handlingar till e-tjänsten. Därför behöver du logga in, under felsökningstiden och titta om du har fått något meddelande eller inte.

Funktioner i Provisum e-tjänst

Du kan skicka in följande ärenden via e-tjänsten:

 • Ansökan om uttagstillstånd
 • Ansökan om samtycke till fastighetsförsäljning/bostadsrättsöverlåtelse
 • Ansökan om samtycke till arvskifte
 • Ansökan om tillfällig god man
 • Begäran om entledigande

Flerpartssignering betyder att en handling kan signeras av flera parter. I uppdrag med två ställföreträdare med gemensam förvaltning får alltså den ena ställföreträdaren ett sms eller ett mejl, beroende på vilka notifieringsmetod man har valt under ”inställningar -ställföreträdare”, om att hen har en handling att signera när den första ställföreträdaren har signerat något via e-tjänsten.

Proceduren med flerpartssignering gäller även förälder som ska skicka in redovisning eller ansökan vi e-tjänsten.

I e-tjänsten kan du också ange om din huvudman kan signera digitalt. Välj bara det alternativet om:

 • Din huvudman är ett barn som är 16-18 år
 • Ungdomen kan använda Bank-ID eller Freja eID
 • Ungdomen förstår innebörden av att signera handlingar

Om du anger att huvudmannen kan signera digitalt kommer ungdomen att få ett sms eller mejl när du skickar in en handling där hen ska lämna sitt samtycke.

Om någon av parterna låter bli att signera kommer handlingen att makuleras och aldrig skickas in till överförmyndaren. Du får varningsmeddelanden och påminnelser innan detta sker.

Denna funktion möjliggör en smidig kommunikation mellan ställföreträdare och Överförmyndarnämnden. Om du väljer att använda e-tjänsten så slipper du mycket pappers post. Du får ett sms eller mejl när du har ett nytt brev i e-tjänsten. Om du behöver svara på brevet kan du göra det direkt i ärendet i e-tjänsten.

Så fort du har valt notifikationsmetod kommer vi att börja skicka våra brev via e-tjänsten till dig. Observera att vissa beslut fortfarande kan komma att skickas med vanlig post under en övergångsperiod.

Du kan lämna in förteckning, årsräkning, sluträkning och redogörelse för dina uppdrag. Du kan föra löpande räkenskaper, dagbok och körjournal under året. Uppgifterna du lägger in sparas tills det är dags att skicka in din årsräkning och/eller redogörelse.

Det är MYCKET VIKTIGT när ni börjar redovisning av nya året 2023 att ni skriver det ingående saldot per 2023-01-01 i både fältet för ingående och utgående värde. Detta gäller det disponibla kontot och eventuella sparkonton, det vill säga konton som handhas av ställföreträdaren. Säkerställ att ni börjar med rätt ingående värde.

Det utgående värdet kommer att justeras när du bokför inkomster och utgifter. När du har gjort löpande bokföring ska du alltid stämma av att det utgående värdet på det disponibla kontot att det stämmer överens med kontoutdraget.

För att komma i gång med löpande redovisning måste ett av de konton som handhas av ställföreträdaren anges som disponibelt konto. Ange det konto som löpande inkomster och utgifter hanteras av dig som ställföreträdare.

Kom ihåg att alla överföringar från disponibelt konto till huvudmannens andra konto, fickpengskonto redovisas alltid som en utgift.

Provisum tar bort möjligheten att redigera det utgående saldot för tillgångar under fliken konton som förvaltas av ställföreträdaren i e-tjänsten 2023. Detta är en funktion som från början var tänkt då det utgående saldot alltid ska räknas fram av det ingående saldot plus/minus inkomster och utgifter.

Redogörelsen

Från och med redovisningsåret 2023 kan du föra löpande körjournal och sedan lämna din redogörelse genom att svara på frågor direkt i e-tjänsten. Det finns en dagboksfunktion i e-tjänsten, men den tillåter inga anteckningar utan kan bara användas för att räkna antalet kontakter (telefon, besök). Det kan därför vara bra att föra en egen dagbok vid sidan om. Du kan sedan ladda upp dagboken som en bilaga till din redogörelse.

När du redovisar i Provisum e-tjänst måste du ha dina verifikat sparade i datorn/plattan/mobilen så att du kan ladda upp dem i e-tjänsten.

Det konto som du behöver redovisa löpande är kontot som du använder för bland annat att betala huvudmannens räkningar, s.k. disponibelt konto. Har du fler konton som du använder ska du även lägga upp dem som disponibelt konto och redovisa dem löpande.

Sparkontot lägger du upp som huvudmannens andra konton med ingående och utgående värde. Detta betyder att du ska inte längre bokföra överföringar mellan disponibelt konto och sparkonto som överföring. Utan alla överföringar mellan sparkonto och disponibelt konto ska bokföras som inkomst eller utgift beroende på överföringens riktning till och från disponibelt kontot.

Om du redan har registrerat överföringar kan du ta bort dem under historiken på sidan för löpande redovisning och sedan bokför dem igen som inkomst eller utgift beroende på överföringens riktning till och från disponibelt konto. Om du får differens på disponibelt konto, p.g.a. denna justering, kan du rätta till det genom att trycka på redigera på det disponibelt konto och skriv om ingående balansen och sedan tryck på spara.

I e-tjänsten kan du som god man eller förvaltare ansöka om att få göra uttag från din huvudmans eller barns konto som är överförmyndarspärrat.

Om huvudmannens samtycke kan inhämtas ska detta bifogas till ansökningar som avser annat än daglig livsföring, vilket kan vara till exempel vid inköp av säng, fåtölj eller annat som inte bara avser löpande utgifter.

Om barnet är över 16 år och barnets samtycke kan inhämtas, så ska barnets samtycke bifogas.

Skicka gärna in kontoutdrag på avsedda konton, som ansökan avser, där det framgår aktuellt saldo på konton. Du behöver uppge vad uttaget ska användas till och skicka in underlag som styrker din ansökan. Detta kan du göra antingen digitalt direkt i tjänsten eller skicka in underlaget med post till oss.

Överförmyndarspärren är ett skydd för huvudmannen och innebär att god man eller förvaltare inte kan ta ut medel från kontot utan överförmyndarnämndens tillstånd.

Överförmyndarkontorets kontaktuppgifter/telefontider

Telefon:

 • Telefontider (dag före röd dag och klämdag är telefontiden stängd)

  Under sommarveckor 25 - 32 ser våra telefontider ut enligt följande:

  • måndag, onsdag och fredag kl.10.00-11.00

  Telefontider för myndigheter

  • Måndag-fredag kl. 8.30-15.00 (lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

  När du ringer till oss kommer du höra följande knappval:

  • För frågor om årsräkning välj knappval 1
  • För frågor om ärenden välj knappval 2
  • För frågor om e-tjänster, information och blanketter välj knappval 3
  • Ringer du från en myndighet välj knappval 4
 • Post

  Överförmyndarkontoret har egen brevlåda hos Eskilstuna direkt på Värjans entréplan. Har du handlingar som ska till oss går det bra att lägga dessa i den brevlådan (OBS! Det är inte den gråa brevlådan som står utanför Värjan).

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Överförmyndarkontoret
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Besökstid

Besök bokas med en handläggare via telefon eller e-post. Du kan boka tid både i Eskilstuna och Strängnäs.

Uppdaterad: 4 juni 2024