Eskilstuna kommun

Bli god man

Är du intresserad av att bli god man, förvaltare eller förmyndare? Här hittar du all information du behöver för att lämna en intresseanmälan!

Vill du ställa upp som en medmänniska och vara ett stöd för någon annan? Det finns många som är i behov av hjälp för att få en fungerande vardag. Det kan till exempel handla om att behöva hjälp med att betala räkningar, kontakta myndigheter eller se till så att personen får rätt vård.

Vill du bli god man för ett barn som befinner sig utan föräldrar i Sverige? Även den intresseanmälan gör du här nedan. För att bli god man för ensamkommande barn krävs att du först genomgår SKR:s Webbutbildning God man för ensamkommande barn (länk nedan) och får godkänt på det avslutande kunskapstestet. Utöver detta får du inte ha betalningsanmärkningar eller förekomma i belastningsregistret eller i socialregistret. Här har du länk till webbutbildning på SKR:s hemsida: Webbutbildning God man för ensamkommande barn (adobeconnect.com)

Godmanskap eller förvaltarskap innebär att du ser till att personen får vård och stöd i vardagen - inte att du själv utför det.

Överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs behöver hela tiden hitta nya och lämpliga personer som kan tänka sig att hjälpa andra. Du är varmt välkommen med din intresseanmälan! Ta gärna kontakt med oss om det är något du funderar över.

Uppdraget som god man eller förvaltare är ett frivilligt uppdrag där huvudmannen är uppdragsgivare och du som god man eller förvaltare uppdragstagare. Uppdraget i sig innebär alltså inte en anställning på Eskilstuna kommun.

 • Svar:

  En huvudman är en person som behöver hjälp med sina personliga angelägenheter och tingsrätten bedömer att personen ha rätt till en god man eller förvaltare.

 • Svar:

  En god man eller förvaltare är en person som tingsrätten utser att hjälpa och företräda en huvudman.

 • Svar:

  En del personer har svårt att själva ha kontakt med myndigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om sina personliga angelägenheter. I detta fall kan en god man eller en förvaltare se till att vardagen fungerar.

  Att ha en god man är en frivillig hjälp som förutsätter att huvudmannen vill ha den hjälpen. En god man ska samråda med sin huvudman i de frågor som han eller hon förstår och måste ha samtycke från huvudmannen. Den som får en god man har kvar sin rättshandlingsförmåga, alltså sin rätt att bestämma själv.

 • Svar:

  Ett förvaltarskap kan behövas när ett godmanskap inte är tillräckligt. Det kan till exempel gälla för en person som inte kan hantera sin ekonomi på grund av funktionsnedsättning, missbruk eller en demenssjukdom.

 • Svar:

  Det finns tre områden som gode män och förvaltares uppdrag kan handla om:

  • bevaka rätt
  • förvalta egendom
  • sörja för person.

  I vissa fall är bara ett område aktuellt, i andra fall behöver huvudmannen hjälp med två eller alla tre områdena.

  De tre områdena

  Bevaka rätt

  Att bevaka rätt innebär att du som god man eller förvaltare företräder huvudmannen vid kontakt med myndigheterna. Det kan handla om ansökningar till särskilt boende, bostadstillägg och handikappersättning, eller att bevaka huvudmannens intressen vid till exempel en bouppteckning, ett arvskifte eller en försäljning av bostad.

  Förvalta egendom

  Att förvalta egendom innebär att du som god man eller förvaltare sköter huvudmannens dagliga ekonomi. Det kan till exempel vara att hantera pensioner och bidrag, betala räkningar, ta hand om sparkapital och fördela fickpengar.

  Sörja för person

  Att sörja för person är att hjälpa huvudmannen att få nytta av sina pengar. Som god man ordnar du så att huvudmannen får den omvårdnad som han eller hon behöver. Det innebär också att se till att tillvaron är så trivsam som möjligt genom att uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter och meningsfulla aktiviteter.

  Observera att det inte ingår i ditt uppdrag att du ska sköta om och vårda huvudmannen. Din uppgift som god man är att se till att han eller hon får så bra vård och omsorg som möjligt.

 • Svar:

  Det viktigaste för en god man eller förvaltare är intresse, erfarenhet och lyhördhet för andra människors behov och önskningar. Det är viktigt att kunna samarbeta med anhöriga, vårdpersonal och andra som står huvudmannen nära.

  Uppdraget som god man bygger på samråd och samtycke från huvudmannens sida. Det är viktigt att inte gå in i en förmyndarroll och fatta beslut i personens ställe utan att försöka hitta gemensamma lösningar.

  Eftersom uppdraget som god man eller förvaltare oftast innebär att ha hand om någon annans pengar är det viktigt att agera med omdöme och noggrannhet. Som god man redovisar du årligen ekonomin och det måste finnas ordning på till exempel kvitton och fakturor. Utgångspunkten är alltid att utgå från huvudmannens bästa.

  Den som utses till god man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Den som vill bli god man, måste vara över 18 år, och får själv inte ha en förvaltare. Det är inget som hindrar att en anhörig utses till god man, det görs alltid en individuell prövning. För att kunna bli god man får man inte finnas med i kronofogdens register eller polisens belastningsregister.

 • Svar:

  Utbildning

  Överförmyndarkontoret erbjuder en grundutbildning för nya gode män och förvaltare. Eskilstuna god man och förvaltarförening och Strängnäs förening för frivilliga samhällsarbetare erbjuder råd och stöd av erfarna gode män och förvaltare.

  Arvode

  Som god man eller förvaltare har du rätt till skäligt arvode för ditt uppdrag och ersättning för nödvändiga utgifter. Olika uppdrag ser olika ut och tar olika mycket tid, och därför kan arvode och ersättning skilja sig åt. Arvodet betalas ut en gång per år och detta sker efter att handläggare har granskat redovisning eller vid uppdragets slut.

  Till grund för bedömningen används redogörelsen som du lämnar in tillsammans med årsräkningen eller sluträkningen. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram riktlinjer hur arvodet ska bedömas. Arvodet är ett schablonbelopp vars storlek beror på hur omfattande ditt uppdrag varit.

 • Svar:

  Ja. Du ska naturligtvis meddela din huvudman och planera för tiden som du är borta.

 • Svar:

  Det beror på uppdraget och huvudmannens behov, därför går det inte att säga hur mycket tid varje uppdrag tar.

 • Svar:

  Överförmyndarnämnden har en överenskommelse med Eskilstuna god man- och förvaltarförening/Frivilliga samhällsarbetare som innebär att föreningen kommer enligt i IOP (Ideellt Offentligt Partnerskap) överenskommelsen att bistå med jourtelefon för råd och stöd till ställföreträdare med uppdrag i Eskilstuna och Strängnäs.

  Telefontid till jourtelefonen:

  Måndag-fredag kl. 13.00-18.00
  Lördag-söndag kl. 10.00-12.00

  Telefonnummer: 016-12 05 10

  Webbplatser:

Överförmyndarkontoret

Telefon:

 • Telefontider: Måndag-fredag kl. 8.30-9.30.

  Telefontider är stängd hela vecka 22.

  Dag före röd dag och klämdag är telefontiden stängd

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Överförmyndarkontoret
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Besökstid: Bokas med handläggare via telefon eller e-post. Du kan boka tid både i Eskilstuna och Strängnäs.

Uppdaterad: 27 mars 2023