Eskilstuna kommun

För dig som är god man

Här hittar du aktuell information som rör ditt uppdrag som god man/förvaltare.

Anmäl ditt intresse för olika uppdrag

Överförmyndarkontoret lägger ut uppdrag i rekryteringsportalen Recruto. Ta därför för vana att regelbundet logga in och titta där efter uppdrag som passar dig. För att se aktuella annonser och anmäla intresse behöver du vara inloggad i Recruto.

Stöd för allmänna frågor kring ditt uppdrag samt årsräkningsproblem

God man- och förvaltarföreningen erbjuder dig ställföreträdare stöd och hjälp i allmänna frågor gällande ditt uppdrag samt frågor om årsräkning.

Kontakta annica@savelius.nu för att boka tid.

Du kan se även här schema för kvällsutbildningar som Eskilstuna god man och förvaltarförening/frivilliga samhällsarbetare håller i under 2023. Schema temautbildning 2023 Pdf, 63 kB.

Vanliga frågor och svar

 • Svar:

  Om ett mål för assistansbolag pågår där det finns risk att bolaget förlorar tillstånd, att bedriva verksamhet med assistans, ledsagarservice, avlösarverksamhet och hemtjänst, kan Försäkringskassan besluta att inte godkänna bolaget som betalningsmottagare. Försäkringskassan kan betala ut ersättning för assistans direkt till de assistansberättigade som anlitar det aktuella assistansbolaget i stället för att som tidigare betala till bolaget.

  Det kommer att innebära att stora summor betalas ut till de assistansberättigades konto. Vi vill med anledning av detta framhålla att förordnade ställföreträdare (förmyndare, gode män och förvaltare) i sin årsräkning ska redogöra för förvaltningen av egendom som har stått under ställföreträdarens förvaltning (se 14 kap. 15 § FB). Det innebär att om assistansersättning sätts in på ett konto som ställföreträdaren förvaltar så ska detta redovisas i årsräkningen.

 • Svar:

  Ställföreträdare ska öppna ett separat konto för huvudmannen där bara assistansersättningar från Försäkringskassan sätts in. Huvudmannen blir arbetsgivare. Ställföreträdare ska betala ut nettoersättningar till respektive arbetstagare och lämna in AG-deklaration till Skatteverket för den månaden då utbetalningen gjordes. Antingen att huvudmannen registreras som vanlig arbetsgivare (viktigt att ta del av information om vad är det som gäller då) eller att lämna in AG-förenklad deklaration, som man brukar göra vid utbetalning av arvode till ställföreträdare där huvudmannen själv betalar arvode (EJ Eskilstuna kommun).

  Om Försäkringskassan betalar assistansersättning till spärrat konto måste ställföreträdare ansöka om uttag från Överförmyndarnämnden. Detta ska bara göras under övergångsperioden tills ställföreträdaren hittar ett nytt assistansbolag som har tillstånd.

Samverkan och stöd

För att underlätta ditt uppdrag har Överförmyndarnämnden kommit överens med Eskilstuna god man- och förvaltarförening/Frivilliga samhällsarbetare om olika stödinsatser genom så kallat IOP-avtal (Ideellt Offentligt Partnerskap).

Avtalet innebär att föreningen kommer att bistå med jourtelefon för råd och stöd till ställföreträdare med uppdrag i Eskilstuna och Strängnäs. Du behöver inte vara medlem i föreningen för att få stöd. Föreningen erbjuder även kurser och temakvällar till dig som är ställföreträdare.

God man- och förvaltarföreningen erbjuder dig ställföreträdare att träffa föreningsrepresentanter och få svar på dina ev. frågor samt få råd och stöd i ditt uppdrag.

Telefonnummer till föreningen på 016-12 05 10

Plats: Kungsgatan 14 (ABF)

Information om öppet- och telefontider samt information om aktiviteter hittar du på deras hemsida: http://rfs.se/eskilstuna

Vi finns här för er!

Strängnäs Frivilliga Samhällsarbetare kommer att genomföra stödfunktionen för gode män och förvaltare på liknande sätt som förra året. Det vill säga, har du problem med årsräkningar eller andra frågor kring ditt uppdrag är du välkommen att kontakta oss i styrelsen på telefon eller email, för att antingen få svar direkt eller boka ett möte för att få mer hjälp.

Henrik Mörner, 072-211 63 56 eller henrik@morner.com

Elizabeth Tegesjö, 070-299 83 21, elizabeth.tegesjo@gmail.com

Gunilla Gia Andersson, 070-778 11 53, anderssongia@gmail.com

Göran Svärd, 073-156 12 05, goransvard34@gmail.com

Roger Roxtorp, 070-752 36 82, roger.roxtorp@bahnhof.se

Vi kommer även att lägga ut mer information om aktiviteter löpande på http://rfs.se/strangnas.

Vill du bli god man för ensamkommande barn?

För att kunna bli god man för ensamkommande barn krävs att du först genomgår en godmansutbildning och får godkänt på det avslutande kunskapstestet. Utöver detta Du får ej ha betalningsanmärkningar eller förekomma i belastningsregistret eller i socialregistret.

Här har du länk till webbutbildning på SKR:s hemsida: Webbutbildning God man för ensamkommande barn (adobeconnect.com)

Här finns dokument och information som du som är god man för ensamkommande barn kan ha nytta av i ditt uppdrag.

Att vara god man för ensamkommande barn Pdf, 3 MB.

Stödboende för ensamkommande unga Pdf, 554 kB.

Arvodes- och omkostnadsersättning fr.o.m. 2017-07-01 Pdf, 131 kB.

Begäran om arvode enligt lag om god man för ensamkommande barn Pdf, 181 kB.

Rätt till ersättning riskeras om nytt uppehållstillstånd inte söks i tid

De tidsbegränsade uppehållstillstånd som beviljades för cirka ett år sedan börjar nu gå ut. Det är viktigt att personer som har sådana tillstånd ansöker om nytt uppehållstillstånd i tid.

Läs mer på SKL:s hemsida

Kronofogden

Kronofogden har publicerat en webbutbildning för dig som möter människor som har eller riskerar att få ekonomiska problem. Syftet är att ge dig kunskap och förståelse för vilka konsekvenser överskuldsättning har för individer och samhället. Du kan ta del av utbildningen via länken här: Dela din kunskap

Fick du inte arvode från din huvudman?

Du kan få hjälp av Kronofogden om du anser att någon är skyldig dig pengar. Ansök om betalnings­före­läggande för att få ditt krav fastställt.

Sparbanken Rekarne AB

Sparbanken Rekarne informerar om en ny digital tjänst för gode män och förvaltare som är framtagen för att underlätta i uppdraget under pandemin. Fullständig information hittas på Sparbanken Rekarnes hemsida

Eskilstuna kommun konsumentvägledning

Hur kan konsumentvägledarna hjälpa ställföreträdare i sina uppdrag

Eskilstuna kommun erbjuder konsumentvägledning och kan ge ett mer personligt stöd än den nationella vägledningen samt vid behov erbjuda fysiska möten. Det är särskilt viktigt för konsumenter med särskilda behov, exempelvis personer med funktionsnedsättning eller språksvårigheter. Frågorna kan handla om hjälp med att reklamera en vara eller en tjänst och information om vilka rättigheter och skyldigheter konsumenten har. Ibland hjälper konsumentvägledare till att tolka avtal och kan i vissa fall även medla mellan konsument och företag.

Konsumentvägledarna arbetar förebyggande också genom att på olika sätt förmedla kunskap om konsumenträtt, reklam och påverkan, privatekonomi samt säker och miljömässigt hållbar konsumtion till exempelvis skolelever och föreningar.

Telefonkontakt 016-710 13 66 på telefontider:

 • Måndag kl. 9.00-11.00
 • Tisdag kl. 9.00-10.00
 • Torsdag kl. 9.00-10.00

E-post eller via vår e-tjänst hela dygnet:

E-post: konsument@eskilstuna.se

E-tjänst: Länk till e-tjänsten

Om vi har stängt går det bra att kontakta Hallå konsument på 0771-525 525

Eskilstuna kommun budget- och skuldrådgivare

Vi på budget- och skuldrådgivningen vill uppmärksamma er om vår verksamhet.

Eskilstuna Kommun erbjuder kostnadsfri budget- och skuldrådgivning till kommunens alla invånare. Vi kan också ge er ställföreträdare vägledning och rådgivning vid en skuldsaneringsansökan eller kring er huvudmans ekonomiska situation i övrigt.

Budget- och skuldrådgivningen arbetar också förebyggande genom att förmedla kunskap om privatekonomi.

Ni når oss på 016-710 25 00 under följande tider:

Telefontid:
Måndag-onsdag kl. 10.00-11.30.
Torsdag kl. 12.30-14.00

Träffar i Strängnäs

Du som är god man/förvaltare i Strängnäs kommun har möjlighet att boka digitala träffar eller telefonsamtal med handläggare genom att skicka din mötesförfrågan till overformyndarkontoret@eskilstuna.se

Överförmyndarkontorets telefontider

Telefon:

 • Telefontider: Måndag-fredag kl. 8.30-9.30 (dag före röd dag och klämdag är telefontiden stängd).

  När du ringer till oss kommer du höra följande knappval:

  • För frågor om årsräkning välj knappval 1
  • För frågor om ärenden välj knappval 2
  • För frågor om e-tjänster, information och blanketter välj knappval 3
  • Är du en myndighet välj knappval 4

   

 • Telefontider för myndigheter: Måndag-fredag kl. 8.30-15.00 (lunchstängd mellan kl. 12.00-13.00)

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Överförmyndarkontoret
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Besökstid: Bokas med handläggare via telefon eller e-post. Du kan boka tid både i Eskilstuna och Strängnäs.

Uppdaterad: 13 september 2023