Vräkningsförebyggande verksamhet

Riskerar du att bli vräkt från din bostad? Obetalda eller försenade hyror, störningar eller sanitär olägenhet är skäl för din hyresvärd att säga upp dig som hyresgäst.

Att bli avhyst är en situation som kan göra det mycket svårt att få ett nytt hyresavtal. Det är förknippad med stora kostnader och kan leda till långvarig bostadslöshet. För att undvika detta finns en vräkningsförebyggande verksamhet. En frivillig hjälp som har till uppgift att stödja dig som hyresgäst att hitta lösningar för att du ska kunna behålla din bostad -Innan det gått så långt att hyresvärden väljer att gå vidare med avhysning.

Vräkningsförebyggande verksamhet kan tillfälligt hjälpa dig med:

  • Råd och stöd i hur du själv kan lösa din situation
  • Kontakt med din hyresvärd för möjliga överenskommelser för att kunna bo kvar
  • Enklare ekonomiska kalkyler
  • Stöd i myndighetskontakt
  • Anmälan till bostadsskola
  • Vägledning till annan hjälp om du behöver mer stöd

Vräkningsförebyggande insats är helt frivillig och är inte något du behöver ansöka om. Kontakt med vräkningsförebyggande verksamhet får du genom att ringa eller mejla oss, eller genom att ge ditt samtycke, via till exempel din hyresvärd, till att vi kontaktar dig. Vi har ett nära samarbete med de flesta hyresvärdar i Eskilstuna, med det gemensamma målet att så många hyresgäster som möjligt ska kunna bo kvar i sina lägenheter och slippa avhysning.

Stödet vi kan erbjuda är tillfälligt och fokuserat på att du ska kunna behålla din bostad, men behöver du även stöd för att vardagen ska fungera inom andra livsområden kan vi hjälpa dig vidare till andra insatser. Då det är en serviceinsats har vi tystnadsplikt men finns det oro för att barn far illa kommer vi att informera om vår anmälningsplikt för att säkerställa att barn är trygga.

Vräkningsförebyggande verksamhet

Bostadssociala enheten.

Telefon:

Uppdaterad: 16 augusti 2022