Sociala samstiftelsen (julfond)

Personer som är folkbokförda och har sin hemort i Eskilstuna kommun kan söka bidrag ur fonden.

Sociala samstiftelsen för Eskilstuna kommun är avsedd för personer som lever på en låg ekonomisk nivå men som inte är berättigade till ekonomiskt bistånd.

Personer, som har kontinuerligt ekonomiskt bistånd som enda inkomst, kommer inte att beviljas något bidrag ur fonden enligt stadgarna i testamentet.

När söker jag?

Ansökningstiden är från 1 oktober till 31 oktober. Besked skickas hem via brev.

Hur söker jag?

Ansökan görs skriftligen på ansökningsblankett för Sociala samstiftelsen julfond Pdf, 115 kB. och komplett ifylld ansökan skickas till fondgruppen@eskilstuna.se eller till:
Eskilstuna kommun
Eskilstuna direkt/Fondgruppen
Värjan
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 29 september 2021