Sociala samstiftelsen (julfond)

Personer som är folkbokförda och har sin hemort i Eskilstuna kommun kan söka bidrag ur fonden.

Sociala samstiftelsen för Eskilstuna kommun är avsedd för personer som lever på en låg ekonomisk nivå men som inte är berättigade till ekonomiskt bistånd.

Personer, som har kontinuerligt ekonomiskt bistånd som enda inkomst, kommer inte att beviljas något bidrag ur fonden enligt stadgarna i testamentet.

När söker jag?

Ansökningstiden är från 1 oktober till 31 oktober. Besked skickas hem via brev.

  • Ansökan ska vara komplett ifylld.
  • Personnummer, telefonnummer och kontonummer ska vara tydligt skrivna.
  • Är du gift eller sambo söker ni gemensamt och handlingarna ska gälla båda.
  • Att du inte har försörjningsstöd.
  • Ansökan undertecknas på heder och samvete av er som söker.

Följande handlingar ska skickas med när du ansöker om bidrag ur fonden. Om du är gift eller sambo ska även din partners handlingar skickas med.

  • Kontoöversikt från samtliga banker där du har konton.
  • Alla inkomstuppgifter, till exempel lön, pension, AFA, sjukersättning, barnbidrag, bostadsbidrag med mera.
  • Familjebevis från folkbokföringen.
  • Skatteverkets skatteuträkning för föregående år.

Hur söker jag?

Ansökan görs skriftligen på ansökningsblankett för Sociala samstiftelsen julfond Pdf, 156 kB. och komplett ifylld ansökan skickas till fondgruppen@eskilstuna.se eller till:

Eskilstuna kommun
Eskilstuna direkt/Fondgruppen
Värjan
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 15 september 2022