Rekreationsstiftelsen

Rekreationsstiftelsen vänder sig till fysiskt och psykiskt sjuka personer inom Eskilstuna kommun och pengarna ska användas till exempel till konvalescentvård, rekreationsresor, miljöbyte, redskap och hjälpmedel.

När söker jag?

Ansökan tas emot under året och utdelning sker så länge det finns disponibla medel i stiftelsen.

Hur söker jag?

Ansökan görs skriftligen på ansökningsblankett för Rekreationsstiftelsen Pdf, 670 kB. och skickas till fondgruppen@eskilstuna.se eller till Eskilstuna kommun, Eskilstuna direkt Fondgruppen/Värjan, 631 86 Eskilstuna.

Uppdaterad: 13 april 2021