Märta Borgs testamentsstiftelse

Märta Borgs testamentsstiftelse vänder sig till reumatikersjuka personer inom Eskilstuna kommun, med företräde för reumatiskt sjuka kvinnor som fyllt 60 år. Pengarna ska användas för till exempel rehabilitering och rekreation.

När söker jag?

Ansökan tas emot under året och utdelning sker så länge det finns disponibla medel i stiftelsen.

Hur söker jag?

Ansökan görs skriftligen på ansökningsblankett för Märta Borgs testamentsstiftelse Pdf, 632 kB. och skickas till fondgruppen@eskilstuna.se eller till Eskilstuna kommun, Eskilstuna direkt Fondgruppen/Värjan, 631 86 Eskilstuna.

Uppdaterad: 13 april 2021