Kylanderska stiftelsen

Stipendier till studiebegåvade elever, folkbokförda i före detta Klosters församling, vid grundskolans eller gymnasieskolans avgångsklasser.

Elev i grundskolans avgångsklass, folkbokförd i före detta Klosters församling (postnummer som börjar med 633 XX), med meritvärde på minst 240 poäng.

Elev vid gymnasieskolans avgångsklass, folkbokförd i före detta Klosters församling,(postnummer som börjar med 633 XX) med ett poängsnitt på 15 poäng per kurs.

Elev, som är studiebegåvad och folkbokförd i före detta Klosters församling, men som av särskilda skäl inte uppnått meritvärdet eller poängsnittet kan komma ifråga för stipendier.

När söker jag?

Detta stipendium delas ut en gång per år, på vårterminen. Sista ansökningsdag är 15 mars.

Hur söker jag?

För elev vid gymnasieskolans avgångsklass gäller att ett samlat betygsdokument från höstterminen skall uppvisas.

För elev, som är studiebegåvad men av särskilda skäl inte uppnått meritvärdet eller poängsnittet, gäller att intyg från klasslärare, elevvårdspersonal eller rektor, med motivation skall uppvisas.

Ansökan görs skriftligen på ansökningsblankett för Kylanderska Stiftelsen Pdf, 168 kB. och skickas till fondgruppen@eskilstuna.se eller till:
Eskilstuna kommun
Eskilstuna direkt/Fondgruppen
Värjan
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 17 oktober 2022