Gyllenhjelmska stiftelsen

Sökanden ska i första hand vara folkbokförd i f.d. Sundby församling och i andra hand inom f.d. Kafjärden kommuns geografiska område.

Bidrag kan sökas efter fullgången grundskola att användas för fortsatta studier vid folkhögskola, lantmannaskola, annan praktisk ungdomsskola samt vid universitet eller högskolor. Ekonomiskt bidrag kan därnäst sökas av behövande elever från i första hand f.d. Sundby församling och i andra hand inom f.d. Kafjärden kommuns geografiska område som går i grundskolan, med företräde för föräldralösa elever.

När söker jag?

Detta stipendium delas ut en gång per år. Sista ansökningsdag är 15 april.

Hur söker jag?

Ansökan görs skriftligen och skickas tillsammans med registreringsintyg från den skola där den utbildning som bedrivs som man söker bidrag för. Skicka din ansökan till: fondgruppen@eskilstuna.se eller till Eskilstuna kommun, Eskilstuna direkt/Fondgruppen, Värjan, 631 86 Eskilstuna.

Uppdaterad: 12 april 2021