Gustaf Magnus Hiléns stiftelse

Stiftelsens medel skall användas till understödjande av frivilligt arbete bland barn i kommunen.

Företrädesvis för barn i förskoleåldern, men även till förvärv av material och individuell utrustning. I första hand lämnas bidrag till sådan sökande vars verksamhet är ägnad att sysselsätta barn utomhus.

När söker jag?

Ansökningar tas emot under hela året. men senast 15 november för utdelning innevarande år. Utdelning sker så länge det finns disponibla medel i stiftelsen.

Hur söker jag?

Ansökan görs skriftligen på ansökningsblankett för Gustav Magnus Hiléns stiftelse Pdf, 155 kB..

Ansökan mejlas till fondgruppen@eskilstuna.se eller skickas till:
Eskilstuna kommun
Eskilstuna direkt/Fondgruppen
Värjan
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 18 december 2023