Gustaf Magnus Hiléns stiftelse

Stiftelsens medel skall användas till understödjande av frivilligt arbete bland barn i kommunen.

Företrädesvis för barn i förskoleåldern, men även till förvärv av material och individuell utrustning. I första hand lämnas bidrag till sådan sökande vars verksamhet är ägnad att sysselsätta barn utomhus.

När söker jag?

Ansökningar tas emot under året och utdelning sker så länge det finns disponibla medel i stiftelsen.

Hur söker jag?

Ansökan görs skriftligen och skickas till fondgruppen@eskilstuna.se eller till Eskilstuna kommun, Eskilstuna direkt/Fondgruppen, Värjan, 631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 12 april 2021