Barn och ungdomar upp till 25 år som är boende i Eskilstuna kommun och har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan söka bidrag ur stiftelsen för till exempel lägervistelse, miljöombyte, redskap och hjälpmedel.

Gultbrunnska Sterbhusets Stiftelse

Stipendium kan sökas av fysiskt och psykiskt funktionshindrade barn och ungdomar upp till 25 års ålder. Sökande ska vara mantalsskriven i Eskilstuna kommun.

Bidraget ska användas till lägervistelse, rekreationsresa, miljöbyte, redskap och hjälpmedel. Vid resa ska en bokningsbekräftelse bifogas ansökan.

Aktuellt läkarintyg (ej äldre än 1 år) ska alltid bifogas ansökan.
Bidrag till dator (hårdvara), tvättmaskin, kläder/skor (om behovet inte går att härröra till funktionshindret) samt alternativ läkarvård beviljas inte.

Bidrag kan inte fås för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel som t ex ett försäkringsärende, om andra fonder är aktuella för utbetalning, eller landstings och kommunal verksamhet som bedrivs med utdebiterade medel.

Sökande kan endast ansöka om bidrag från fonden en gång per år.

Sökande kan skicka in en ansökan när som helst under året, dock senast 15 november för utbetalning under innevarande år. Särskild blankett finns för ansökan.

Ansökan skickas till Eskilstuna kommun, Eskilstuna direkt/Fondgruppen, Värjan, 631 86 Eskilstuna.

Vad händer efter inskickad ansökan?

Ansökan prövas i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Om bidrag beviljas måste detta redovisas mot specificerat kvitto inom 30 dagar efter avslut på gjord betalning. Vid resor ska även använda biljetter medskickas.

Ej redovisade medel måste återbetalas till stiftelsen, och inga nya medel går att ansöka om förrän full godkänd redovisning ägt rum.

Stadgar för Gultbrunnska stiftelsen Pdf, 143 kB.

När söker jag?

Ansökan tas emot under hela året, men senast 15 november för utdelning innevarande år. Utdelning sker så länge det finns disponibla medel i stiftelsen.

Hur söker jag?

Ansökan görs skriftligen på ansökningsblankett för Gultbrunnska Sterbhusets stiftelse Pdf, 183 kB. och skickas till fondgruppen@eskilstuna.se eller till:
Eskilstuna kommun
Eskilstuna direkt/Fondgruppen
Värjan
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 18 december 2023