Georg Noréus samstiftelse för miljövård

Vill du förbättra vår miljö i Eskilstuna? Föreningar och enskilda personer kan söka bidrag ur Georg Noréus samstiftelse för miljövård.

Miljö- och räddningstjänstnämnden har en miljöfond som heter Georg Noréus samstiftelse för miljövård. Nämnden delar ut pengar på Världsmiljödagen som infaller 5 juni varje år. Pengarna ur fonden kan inte användas till skattefinansierade verksamheter.

Föreningar och enskilda personer kan söka bidrag ur Georg Noréus samstiftelse för miljövård. Det gäller dig eller er som vill arbeta med att förebygga miljöstörningar i natur och tätort.

När söker jag?

Sista ansökningsdag är 20 april.

Hur söker jag?

Skicka in din ansökan via e-post eller brev och bifoga uppgifter om:

  • Sökandens namn, adress och telefon.
  • Vilket arbete som avses och beräknad kostnad.
  • Önskemål om anslagets storlek.
  • När och hur du eller ni kommer att redovisa hur eventuella pengar har använts.

Ansökan mejlas till fondgruppen@eskilstuna.se eller skickas till:
Eskilstuna kommun
Eskilstuna direkt/Fondgruppen
Värjan
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 29 september 2021