E-tjänst

Försörjningsstöd

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du söka försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd. Försörjningsstöd är tänkt som ett stöd till dess att du kan försörja dig själv. En grundförutsättning är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt. Försörjningsstöd är sista utvägen när du behöver ekonomisk hjälp.

Du kan bara söka försörjningsstöd en gång per månad.

Försörjningsstödet är utformat för att täcka dina grundläggande behov, såsom kostnader för mat, kläder och boende. I socialtjänstlagen står det att försörjningsstöd ska garantera att man får en skälig levnadsnivå. En individuell prövning görs för att ta reda på vad som är en skälig levnadsnivå för just dig.

En handläggare utreder din rätt till ekonomiskt bistånd. Du kallas till ett möte med en handläggare. Ni gör en plan för hur du ska kunna försörja dig. Du får ett beslut på din kompletta ansökan inom 15 arbetsdagar.

Om det sker en förändring i din ekonomiska- och/eller familjesituation som kan påverka din rätt till försörjningsstöd ska du omgående meddela oss det. Lämnar du ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan det leda till återbetalning och/eller polisanmälan.

Krav på dig som beviljas försörjningsstöd

För att ha rätt till försörjningsstöd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning.

Om du har ekonomiska tillgångar måste du först använda dem till din försörjning innan du kan få försörjningsstöd. Exempel på tillgångar är bil, båt, bostadsrätt, arv, gåvor, sparade pengar på banken och aktier.

Du ska i första hand ansöka om de bidrag och andra eventuella ersättningar som du kan ha rätt till innan du ansöker om försörjningsstöd, exempelvis bostadsbidrag, föräldrapenning och aktivitetsstöd.

  • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
  • Du ska följa din planering.
  • Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till försörjningsstöd komma att ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om försörjningsstöd.
Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.
  • Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.
  • Du som inte har ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska i god tid ansöka om barnomsorgsplats så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.
Försörjningsstöd utgår i regel inte till studerande, eftersom studerande inte står till arbetsmarknadens förfogande, samt kan bekosta sina studier genom andra alternativ i form av studiemedel, det vill säga studiebidrag och studielån. Bidragen är statliga och förväntas ge den enskilde förutsättningar att klara sin livssituation under studietiden.

Försörjningsstöd utgår i regel inte till personer som är 65 år och äldre eller till pensionärer, eftersom pensionärer inte står till arbetsmarknadens förfogande och personer som är 65 år och äldre kan ansöka om pension. Om dina inkomster ändå inte är tillräckliga för att du ska klara din försörjning, finns det istället möjlighet att ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från Pensionsmyndigheten för att du ska få en skälig levnadsnivå.

Det är viktigt att du i god tid ansöker om din pension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om du planerar att gå i pension.

Om du är gift, sambo eller har registrerad partner där en av er är 65 år eller äldre och den andra under 65 år och inte gått i pension, förväntas den som är 65 år och äldre att ansöka om sin pension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Om ni ändå inte klarar er försörjning kan ni eventuellt ha rätt till försörjningsstöd om den personen som är under 65 år uppfyller kraven i övrigt. Ni ska i sådana fall lämna en gemensam ansökan.

Innan du ansöker kan du göra en beräkning på Socialstyrelsen webbplats för att få reda på om du ligger över eller under nivån för försörjningsstöd.

Viktigt att veta

Du måste komma på avtalade möten med din handläggare för försörjningsstöd och du måste följa planeringar som syftar till att du når egen försörjning.

Du som har en handläggare når denne på telefon. Du får en handläggare efter att du lämnat in din ansökan. Har du ingen handläggare och har frågor kontakta oss på telefon 016-710 20 33.

För att på snabbast sätt få din ansökan behandlad söker du genom e-tjänsten.

Du kan också lämna in en pappersansökan. Blanketten finns att hämta på vår reception på Nygatan 26. Öppet måndag till fredag 10.00-12.00 och 13.00-15.30.

Här kan du skicka frågor till oss.
Försörjningsstöd

Enheten för ekonomiskt bistånd

Telefon:

Besöksadress

Öppettider

Måndag-fredag 10.00-12.00 och 13.00-15.30

Uppdaterad: 16 april 2021