Egna medel - Förmedlingsmedel

Egna medel, som formellt heter Förmedlingsmedel, är en service som kommunen kan tillhandahålla efter att en utredning gjorts. Den som beviljas tjänsten får då ett biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen.

Vem kan beviljas tjänsten egna medel?

Den som av någon anledning har svårt att hantera sin ekonomi själv kan ansöka om Egna medel. Egna medel innebär att personen under en begränsad tid kan få hjälp med att göra inbetalningar av sina räkningar. Den som beviljas tjänsten ska ha en planering för att ta tillbaka sitt ansvar för att själv göra betalningarna av sina räkningar alternativt hitta en annan permanent lösning.

Vad är egna medel?

Egna medel är en service som man kan beviljas som biståndsinsats enligt Socialtjänstlagen efter en utredning. Insatsen beviljas under längst 6 månader i taget. I samband med ett beslut om insatsen ska den som beviljats egna medel tillsammans med en handläggare göra plan för att personen själv ska kunna ta ansvaret för att göra sina inbetalningar eller hitta en annan långsiktig lösning, exempelvis att få stöd av en god man eller förvaltare.

Insatsen innebär att personen får hjälp med att göra själva inbetalningen av vissa nödvändiga räkningar, exempelvis hyra och el.

Vad krävs för att få egna medel?

Innan insatsen beviljas ska den sökande på egen hand försökt lösa sin situation genom att till exempel betala sina räkningar med autogiro eller ha försökt få stöd av en anhörig eller annat.

Hur ansöker man?

Ansökningsblankett kan hämtas i receptionen på Ekonomiskt bistånd, Västermarksgatan 34 i Eskilstuna.

Enheten för ekonomiskt bistånd

Telefon:

  • Ring kommunens växel och fråga efter en handläggare för Egna medel
    Telefonnummer till växeln: 016-710 10 00
    Telefontider till handläggare: Måndag-fredag kl. 10.00-11.30

Öppettider

Besöksreceptionen är öppen: Måndag-fredag kl. 8.00-12.00 och kl. 13.00-17.00

Uppdaterad: 29 mars 2023