MENY
Eskilstuna kommun

Utredning av de fyra chefer i Eskilstuna som låtit vaccinera sina anhöriga är avslutad

Utredningarna visar att en pressad situation, fler restdoser än planerat och oklara instruktioner på plats har påverkat situationerna när de fyra cheferna lät vaccinera sina anhöriga mot covid-19. Vård- och omsorgsförvaltningen ser att agerandet har påverkat medborgarnas förtroende för verksamheten.

Vad har hänt?

 1. Vid ett vaccinationstillfälle under nyårshelgen och ett vaccinationstillfälle i mitten på januari har fyra chefer i vård- och omsorgsförvaltningen låtit vaccinera sina anhöriga. Den första händelsen kom till förvaltningens kännedom efter ett tips från en medarbetare.
 2. Vård- och omsorgsförvaltning gjorde en intern kontroll och uppmärksammade att en liknande händelse förekommit även vid ett annat vaccinationstillfälle. Totalt handlar det om sex vaccindoser som har gått till anhöriga.
 3. Vård- och omsorgsförvaltningens förvaltningschef fattade beslutet att stänga av de berörda cheferna och inleda en utredning.
 4. Utredningen är avslutad och kan sammanfattas så här i stora drag:
  • Händelserna har inte påverkat de boendes tillgång till vaccindoser. Det vill säga alla boende som ville har också fått sin vaccindos.
  • Det har blivit fler doser över än vad som hade planerats för.
  • Det har varit en pressad situation. Doserna har en begränsad hållbarhet efter att de har tagits ut från kylförvaring. Regionens vaccinationsteam har också förmedlat till de aktuella cheferna att det är ont om tid samtidigt som de uppgett att inga vaccindoser skulle förfaras.
  • Alla chefer har försökt rikta restdoserna till vårdpersonal inom vaccinationens fas 1. Det gäller exempelvis medarbetare på plats, ledig personal, nattpersonal och annan vårdpersonal i husen.
  • Cheferna har dock inte uttömt alla möjligheter som funnits.
  • Cheferna har när de bedömt att inga andra möjligheter återstod låtit vaccinera sina anhöriga.

I utredning konstateras att chefernas agerande att vaccinera sina anhöriga har en direkt koppling till deras tjänsteutövning och att agerandet brustit i förhållande till arbetsgivarens riktlinjer. Vidare konstateras att det har uppfattats som de närstående har skaffat sig fördelar vid de aktuella vaccinationstillfällena.

Vad händer nu?

- Efter att tagit del i utredningen har vi beslutat att häva avstängningen för de berörda cheferna. Vårt fokus är nu att de ska återgå i tjänst. De har gjort stora ansträngningar för att se till att vaccindoserna ska gå till de grupper som är prioriterade i fas 1. När de upplevde att alla möjligheter varit uttömda tog de beslutet att föreslå vaccinering av sina anhöriga. Det beslutet borde de inte tagit, säger Johan Lindström, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-16.30
Lördag 11.00-14.00


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla