MENY
Eskilstuna kommun

Ett av Sveriges bästa äldreboenden finns i Eskilstuna

Elsa Svanlund, Annika Berggren och Barbro Eklund.

Äldreboendet Skogsgläntan i Stora Sundby utanför Eskilstuna är ett av Sveriges bästa. Utifrån Socialstyrelsens undersökning "Så tycker de äldre om äldreomsorgen – Resultat för särskilt boende 2020" har tidningen Expressen räknat ut en snittpoäng som är baserad på frågor i en enkät som boende fått svara på. Frågorna handlade bland annat om mat, bemötande, utevistelse och trygghet och Skogsgläntan hamnade i topp.

Det bästa med att bo på Skogsgläntan är att det är god mat och fint här med naturen. Och att kunna sitta ute när man vill, säger Elsa Svanlund.

Alla är så snälla, skulle önska lite mer aktiviteter men det är väl den där coronan som ställer till det, säger Barbro Eklund.

Skogsgläntans enhetschef Monija Johansson är stolt och nöjd:

Det här är så kul! Våren 2019 satte vi målet att vi skulle bli Sveriges bästa boende och nu är vi här! Vi har jobbat aktivt för att öka brukarnöjdheten, bland annat med den årliga brukarenkätens svar under två år. På så sätt har vi succesivt ökat nöjdheten till det resultat vi har nått för 2020. De områden vi har arbetat mest med är bemötande, självbestämmandeprincipen, att minska ensamhetskänslan och att det ska vara trivsamt att bo på Skogsgläntan. Vi har även ett fint samarbete med köket på Skogsgläntan där vi tillsammans jobbar för att måltiderna ska smaka bra och vara en trivsam stund när den intas, säger Monija Johansson, enhetschef.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Monija Johansson
Enhetschef