MENY
Eskilstuna kommun

Gemensamt projekt för att stärka ungdomar

Gemensam samverkan, ridklubben

Från vänster; Maria Ejnar - Nyby Torshälla ridklubb, Micael Peterson - RF-SISU Sörmland, Zarina Björklund - Nyby Torshälla ridklubb, Jeanette Lundberg - Socialförvaltningen i Eskilstuna kommun

Ridning och hästskötsel - en samverkan mellan Socialförvaltningen, Nyby Torshälla ridklubb och RF-SISU Sörmland, för att stärka ungdomar som behöver komma in i ett positivt sammanhang och en positiv gemenskap.

I Eskilstuna kommuns socialförvaltning pågår ett samarbete med Nyby Torshälla ridklubb och RF-SISU Sörmland för att kunna erbjuda ungdomar från socialförvaltningen möjligheten att komma ut i stallet och lära sig hästskötsel och ridning. Projektet har funnits sedan hösten 2019 och det har varit väldigt uppskattat av de ungdomar som deltagit. I början av sommaren beslutades det att projektet ska fortsätta även under hösten 2020, och första tillfället med ungdomar var redan fredagen 21 augusti. Projektet håller på fram till jullovet med uppehåll under höstlovet.

Starten på samverkan

Jeanette Lundberg arbetar som samordnare på Resursenheten ungdom och familj i socialförvaltningen, och allt började med att hon blev kontaktad av ridklubbens förra ordförande med frågan om socialförvaltningen skulle vara intresserade av att låta ungdomar få komma till klubben och få testa på häst- och stallskötsel.

– Jag blev kontaktad för att ridklubben hade fått pengar från Ridsportförbundet och de sökte ungdomar som kanske annars inte skulle ha fått chansen att komma ut och rida. Jag lyckades hitta ett antal ungdomar som var intresserade och projektet startades i det samarbetet under våren 2019, säger Jeanette.

När pengarna från ridsportförbundet var slut tog Jeanette kontakt med RF-SISU Sörmland för att se om de var villiga att fortsätta att sponsra projektet, och det var de. Därmed kunde projektet fortsätta under hösten 2019. Det finns fem platser och ungdomarna kommer till ridklubben på fredagar.

Jeanette fortsätter:

– Det här är ungdomar med olika bakgrund. Det kan t.ex. handla om att de kommer från en konfliktfylld hemmamiljö, har det svårt i skolan eller mår dåligt. När de kommer hit kommer de till ett ställe med regler och rutiner där alla blir lika behandlade. Det har varit otroligt nyttigt med den strukturen för ungdomarna och det blir också en stolthet när de lär sig att hantera ett stort djur.

Micael Peterson arbetar som integrationssamordnare på RF-SISU Sörmland och han berättar att deras främsta uppgift är att utveckla och utbilda föreningar. I det här projektet såg de ett tillfälle att utveckla föreningen samtidigt som de även arbetar med att få in ungdomar i idrott.

– Det här var ungdomar som antagligen aldrig hade börjat med ridning annars, och när vi fick en inblick i vad ungdomarna får göra och hur positivt de påverkas av att få vara här så gick vi gärna i som sponsorer, just eftersom det innebär möjligheter som annars inte hade funnits. Vi stöttar projektet med pengar till kostnader för utrustning, hästar samt ledare och hjälper föreningen så att de kan utföra de här aktiviteterna, säger Micael Peterson.

RF-SISU Sörmland kommer också att anordna Idrottens dag den 25 september 2020 i Skiftinge. Om ungdomarna som deltar i projektet vill har de möjlighet att få vara med och representera ridklubben då. Det är en chans för dem att få känna tillhörighet och stolthet i att få representera klubben och vara med i en positiv gemenskap.

Positivt sammanhang för ungdomarna

På ridklubben arbetar Maria Ejnar som ridskolechef och Zarina Björklund som ridlärare. Maria har arbetat där sedan 2001 och har själv varit ridlärare i många år.

– Genom åren har jag sett hur mycket det ger ungdomar att få vara med i ett sådant här sammanhang. Det kändes självklart att haka på det här samarbetet, menar Maria.

Maria fortsätter med att berätta att i stallmiljö är det väldigt tydligt med vad man får och inte får göra.

– Det blir en trygghet att det är lika för alla, oavsett hur länge du har varit här. Det är allt från tävlingsryttare till rena nybörjare som är hos oss, men det är samma regler för alla. Det är hästarna behov som går först och det gör att det blir lättare att följa strukturen.

När ungdomarna kommer till ridklubben är det Zarina Björklund som tar hand om dem. De får utbildning i hur de hanterar och sköter hästar, de får rida och lära sig sköta ett stall.

– Vi har ridning på schemat var fjärde tillfälle, övriga gånger är det utbildning i hästlära och stallskötsel. De håller sig ofta till samma hästar för att de lättare ska kunna skapa ett band till hästen. Det roligaste är att se ungdomarna klara uppgifter och växa, bli stolta och utvecklas. Ansvaret som det innebär att ta hand om en häst är utvecklande för ungdomarna, säger Zarina.

Jeanette Lundberg berättar att det har varit ungdomar som deltagit i projektet som i andra sammanhang, som i skolan eller i möten med socialtjänsten, ofta varit arga och inte så villiga till samarbete. Men när de fått bli en del av ett positivt sammanhang som det här har det inte synts någonting av det. Det har haft en väldigt positiv inverkan på de ungdomar som haft möjligheten att vara en del av det här.

Jeanette är med ute på klubben nästan varje fredag och hon bjuder ofta med Micael Peterson från RF-SISU för att se hur projektet fortgår och vilka positiva resultat det ger när de här ungdomarna får chansen att vara en del av ett positivt sammanhang där alla blir lika behandlade, oavsett bakgrund.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.