MENY
Eskilstuna kommun

Veckovisa lägesrapporter om smittspridningen inom vård och omsorg

Exempelbild

Eskilstuna kommun redovisar veckovis bekräftade fall av covid-19 inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst.

Provtagning är en viktig faktor för att kunna föra statistik på bekräftade fall av covid-19 i våra verksamheter. Region Sörmland ansvarar och beslutar om provtagning av brukare inom kommunens vård- och omsorgsboenden i dialog med sjuksköterska. Provtagning genomförs sedan av vård- och omsorgsförvaltningens provtagningsteam på uppdrag av läkare.

Samtliga verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen

I tabellen nedan redovisas antal brukare med bekräftad covid-19 inom den kommunala äldreomsorgen, funktionshindersomsorgen och hälso- och sjukvården.

Totalt cirka 5500 brukare.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Bekräftad
antal / andel

17 september

0 / 0 %

10 september

0 / 0 %

3 september

1 / 0,02 %

27 augusti

0 / 0 %

21 augusti

0 / 0 %

13 augusti

0 / 0 %

6 augusti

0 / 0 %

30 juli

1 / 0,02 %

23 juli

3 / 0,05 %

16 juli

4 / 0,07 %

9 juli

6 / 0,1 %

2 juli

14 / 0,25 %

25 juni

10 / 0,18 %

18 juni

10 / 0,18 %

11 juni

4 / 0,07 %

4 juni

12 / 0,22 %

28 maj

8 / 0,15 %

20 maj

16 / 0,29 %

14 maj

21 / 0,38 %

7 maj

21 / 0,38 %

30 april

21 / 0,38 %

Vård- och omsorgsboenden (särredovisat)

I tabellen nedan redovisas antal brukare med bekräftad covid-19 inom vård- och omsorgsboenden i kommunal regi. 

Totalt cirka 800 brukare.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Bekräftad
antal / andel

17 september

0 / 0 %

10 september

0 / 0 %

3 september

0 / 0 %

27 augusti

0 / 0 %

21 augusti

0 / 0 %

13 augusti

0 / 0 %

6 augusti

0 / 0 %

30 juli

0 / 0 %

23 juli

0 / 0 %

16 juli

0 / 0 %

9 juli

0 / 0 %

2 juli

4 / 0,5 %

25 juni

0 / 0 %

18 juni

2 / 0,25 %

11 juni

0 / 0 %

4 juni

5 / 0,6 %

28 maj

7 / 0,9 %

20 maj

9 / 1,1%

14 maj

9 / 1,1 %

7 maj

9 / 1,1 %

30 april

11 / 1,4 %

Hemtjänst (särredovisat)

I tabellen nedan redovisas antal hemtjänsttagare i kommunal regi med bekräftad covid-19.

Totalt cirka 1 250 brukare.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Bekräftad
antal / andel

17 september

0 / 0 %

10 september

0 / 0 %

3 september

1 / 0,1 %

27 augusti

0 / 0 %

21 augusti

0 / 0 %

13 augusti

0 / 0 %

6 augusti

0 / 0 %

30 juli

0 / 0 %

23 juli

1 /0,1 %

16 juli

1 / 0,1 %

9 juli

1 / 0,1 %

2 juli

1 / 0,1 %

25 juni

0 / 0 %

18 juni

0 / 0 %

11 juni

2 / 0,16 %

4 juni

1 / 0,1 %

28 maj

0 / 0 %

20 maj

2 / 0,16 %

14 maj

3 / 0,24 %

7 maj

4 / 0,33 %

30 april

4 / 0,33 %

Vid konstaterad eller misstänkt smitta hos brukare 

Om det finns konstaterad smitta eller stark misstanke om smitta på våra vård- och omsorgsboenden får berörda medarbetare information om detta för att kunna arbeta enligt säkerställda rutiner. Det innebär bland annat att den boende får stanna i sin lägenhet och därmed inte träffar andra boende och att personalen använder den skyddsutrustning som krävs i omvårdnaden.

Grunden för att minimera smittspridning är hygienrutiner som bland annat innebär god handhygien, arbetskläder och den skyddsutrustning som situationen kräver. 

Inom hemtjänsten arbetar ett särskilt team enbart hemma hos brukare med förkylningssymtom. Ett annat särskilt team arbetar enbart med brukare som har bekräftad covid-19. Arbetssättet säkerställer att medarbetare inom hemtjänsten inte går mellan smittade och friska brukare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30
Lördag 11.00-14.00


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla