MENY
Eskilstuna kommun

Veckovisa lägesrapporter om smittspridningen inom vård och omsorg

Exempelbild

Från och med 30 april kommer Eskilstuna kommun att veckovis rapportera misstänkt smitta samt bekräftade fall av covid-19 inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst.

Provtagning är en viktig faktor för att kunna föra statistik på bekräftade fall av covid-19 i våra verksamheter. Region Sörmland ansvarar och beslutar om provtagning av brukare inom kommunens vård- och omsorgsboenden i dialog med sjuksköterska. Provtagning genomförs sedan av vård- och omsorgsförvaltningens provtagningsteam på uppdrag av läkare.

Utifrån den provtagning som har gjorts kan vi konstatera att det finns bekräftad smitta inom kommunens boenden och inom hemtjänstområden i Eskilstuna. Bekräftad smitta är dock begränsad och ligger på mindre än en procent inom hemtjänsten och strax över en procent inom vård- och omsorgsboenden.

Smittspridningen 30 april 2020

Totalt inom samtliga av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter (äldreomsorg, funktionshindersomsorg och hälso- och sjukvårdsområdet) är 21 brukare bekräftat smittade och 38 brukare misstänkt smittade av covid-19. 

Nedan särredovisas antalet fall inom vård- och omsorgsboenden och hemtjänsten:

Vård- och omsorgsboende: totalt cirka 800 boende

  • Antal brukare med bekräftad covid-19: 11 (1,4 %)
  • Antal brukare med misstänkt covid-19: 26 (3,25 %)

Hemtjänst: totalt cirka 1250 hemtjänsttagare

  • Antal brukare med bekräftad covid-19: 4 (0,33 %)
  • Antal brukare med misstänkt covid-19: 6 (0,48 %)

Framöver kan du del av uppdaterade siffror på sidan vård- och omorgsförvaltningens arbete mot covid-19 varje vecka.

Vid konstaterad eller misstänkt smitta hos brukare 

Om det finns konstaterad smitta eller stark misstanke om smitta på våra vård- och omsorgsboenden får berörda medarbetare information om detta för att kunna arbeta enligt säkerställda rutiner. Det innebär bland annat att den boende får stanna i sin lägenhet och därmed inte träffar andra boende och att personalen använder den skyddsutrustning som krävs i omvårdnaden.

Grunden för att minimera smittspridning är hygienrutiner som bland annat innebär god handhygien, arbetskläder och den skyddsutrustning som situationen kräver. 

Inom hemtjänsten arbetar ett särskilt team enbart hemma hos brukare med förkylningssymtom. Ett annat särskilt team arbetar enbart med brukare som har bekräftad covid-19. Arbetssättet säkerställer att medarbetare inom hemtjänsten inte går mellan smittade och friska brukare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla