MENY
Eskilstuna kommun

Mötesplats för nyanlända öppnar på Eskilstuna direkt

Tillsammans med andra myndigheter vill vi förenkla nyanländas första kontakter med myndigheter. Onsdagen den 11 januari öppnar den nya Mötesplatsen för nyanlända i Eskilstuna direkts lokaler i Värjan, Alva Myrdals gata 5.

Öppningen av den nya Mötesplatsen bygger på samverkansprojektet Mötesplatser och information som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting har bedrivit sedan 2014.

Under 2015 genomförde aktörerna tillsammans ett pilotprojekt som i dagsläget är igång på fem orter: Ljusdal, Norrköping, Gävle, Växjö och Helsingborg. Nu växlas arbetet upp genom att starta 22 nya Mötesplatser, däribland i Eskilstuna, med start den 10 januari 2017.

– Eskilstuna kommun är en av två kommuner som direkt arbetar inom detta projekt. Jag ser det som väldigt positivt att vi medverkar och kan erbjuda dem som fått sina upphållstillstånd direkt kontakt med kommunens service och tjänster. De får på en gång veta vad vi har att erbjuda och hur vi kan bistå. För mig är det en logisk utveckling för Eskilstuna direkt att på detta sätt vidare arbeta med att göra kommunens service och tjänster tillgängliga, säger Gudrun Paulsdottir, enhetschef Eskilstuna direkt.

Kortare ledtider och ökad trygghet

En utvärdering visar att projektet Mötesplatser är framgångsrikt. Dels handlar det om att de nyanlända upplever trygghet och kontroll över sin egen situation, dels att de aktuella stegen i etableringsprocessen tar kortare tid. Projektet har kunnat förkorta ledtiden från 3-4 veckor till 4 timmar.

Mötesplatsen i Eskilstuna är vid Eskilstuna direkt i Värjan, Alva Myrdals gata 5. Förutom i Eskilstuna så öppnas nya mötesplatser även i Borlänge, Kalmar, Södertälje, Borås, Luleå, Trollhättan, Karlskrona, Uppsala, Göteborg, Karlstad, Västerås, Botkyrka/Hallunda, Kristianstad, Örebro, Halmstad, Skellefteå, Östersund, Jönköping, Sundbyberg, Malmö och Sundsvall.

Så här går ett möte till på Mötesplatserna

1. Migrationsverket kallar nyanlända som fått uppehållstillstånd till ett
delgivningssamtal på servicekontoret. Där möter en handläggare och en tolk upp. När mötet är klart följer handläggaren kunderna till nästa möte i kedjan.

2. Arbetsförmedlingen tar emot den nyanlända och ett första etableringssamtal genomförs. Samtalet består bland annat av kartläggning av tidigare erfarenheter, översättning/bedömning av betyg och intyg samt ansökan om etableringsersättning.

3. Servicekontoret stöttar den nyanlända att fylla i anmälan om Flyttning till Sverige (ansökan om svenskt personnummer), därefter skickas ansökan vidare till handläggare inom Skatteverket som fattar beslut. Den nyanlända får information om att söka id-kort när beslut om personnummer har kommit, vad det kostar och vilka handlingar som krävs vid ett utfärdande av id-kort. Servicekontoret informerar om socialförsäkringsförmåner som kan bli aktuella för den nyanlända
och dennas livssituation och stöttar vid eventuella ansökningar.

4. I mötet med kommunen kan den nyanlända få information om och hjälp med att ställa sina barn i kö för skola och förskola. Om behov finns kan den nyanlända ansöka om ekonomiskt bistånd. Kommunen erbjuder även den nyanlända svenska för invandrare (SFI) och övrig service som alla invånare kan ta del av.

5. Den nyanlända räknas nu som inskriven i Sverige, även om personen fortfarande väntar på att få sitt personnummer från Skatteverket, och Arbetsförmedlingen har huvudansvaret.

Fakta om samverkansprojektet

Den 28 juli 2016 fick Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket ett regeringsuppdrag att fortsätta arbetet med förenklade och mer effektiva processer för nyanlända. Regeringen har beslutat att ge de statliga myndigheterna i uppdrag att fortsätta arbetet till och med den 31 december 2017. Redovisning av resultatet ska ske till respektive departement senast den 28 februari 2018.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla