MENY
Eskilstuna kommun

Söka stöd

252

Du som har ett riskbruk, eller vet att du är beroende, oavsett om det gäller alkohol eller droger kan få stöd och hjälp. Även som anhörig kan du behöva stöd och råd.

Råd och stöd

Gäller det dig själv eller en anhörig? Servicecenter och Vägens beroendemottagning svarar på dina frågor om missbruk och kan berätta vilka former av stöd det finns i kommunen. Du kan vara anonym om du vill. Vi kan ordna med tolk om det är svårt med svenska.

Om du är under 18 år ska du kontakta  Beroendecentrum ung.

Stöd och hjälp vid missbruk

Olika personer behöver olika hjälp och stöd. Tillsammans pratar vi igenom din situation och vad du behöver för att förändra situationen. Det finns möjlighet att få samtal individuellt eller i grupp. Hos oss erbjuder vi  ASI-utredning, Motiverande samtal ( MI), Återfallsprevention och Cannabisavvänjningsprogram,

Stöd till anhöriga

Även anhöriga påverkas när någon utvecklar ett beroende. Vägens beroendemottagning ger råd och stöd till dig och erbjuder också anhörigprogram där du får stöd i din situation.

Medicinsk hjälp vid missbruk och beroende.

Ibland kan man behöva medicinsk hjälp och har behov av att träffa en sjuksköterska eller läkare. Är ditt problem alkohol kan du då kontakta din vårdcentral och när det gäller narkotika eller tablettmissbruk vänder du dig till beroendecentrums rådgivningssjuksköterska på 016 - 10 55 53 eller socialsekreterare 016-10 33 55

Personer som har ett riskbruk, eller vet att de är beroende, oavsett om det gäller alkohol eller droger kan få stöd och hjälp. Även som anhörig kan du behöva stöd och råd.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Mottagningsenheten
Öppettider

Måndag-fredag
10.00-12.00 och 13.00-17.00

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Kontakt

016-710 29 77
Skicka e-post
016-12 68 94

Beroendemottagningen Vägen
Besöksadress

Bruksgatan 8C

Beroendecentrum Ung
Öppettider

Telefontid måndag-fredag 11.00 - 12.00
Det går bara att boka tid per telefon

Besöksadress

Kungsgatan 39                                        

Postadress

Socialförvaltningen
Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Vårnäs HVB
Kontakt

0151-518 090