Eskilstuna Energi och Miljö rekommenderar hushåll att koka vattnet

Prover visar att dricksvattnet i centrala, nordvästra, norra och östra Eskilstuna innehåller förhöjda halter av bakterier. På eem.se kan du se kartor över vilka områden som är drabbade av störningenlänk till annan webbplats.

MENY
Eskilstuna kommun

Öppna jämförelser

Förbättrade rutiner inom missbruksvården

Omkring 100 000 personer beräknas få vård för sitt missbruk inom ramen för samhällhets vård- och behandlingssystem. Socialstyrelsen redovisar 2014 för sjätte gången öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården.
Andelen kommuner som har rutiner för intern samordning mellan missbruksverksamheten och andra områden inom socialtjänsten har ökat över tid, framför allt med verksamheten för ekonomiskt bistånd.
Eskilstuna kommun har en överenskommelse med Landstinget i Sörmland för omhändertagande av personer med beroendesjukdom.

De flesta landsting och beroendemottagningar har skriftliga rutiner för arbetet med personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.
Bland andra resultat i de öppna jämförelserna märks att sju av tio kommuner har rutiner för att erbjuda stödinsatser till närstående vuxna och barn. Samtidigt har 18 av 21 landsting skriftliga rutiner för att uppmärksamma barns behov av information och stöd när deras föräldrar har missbruksproblem.

Socialstyrelsen noterar att det systematiska uppföljningsarbetet kan förbättras i kommuner, landsting och på beroendemottagningar.
– Genom systematiskt uppföljningsarbete kan verksamheterna se om de insatser och metoder som används tillgodoser brukarnas behov och ger avsedd effekt, säger Charlotta Fondén, utredare på Socialstyrelsen.

Många kommuner kan också bli bättre på att snabbt erbjuda en första besökstid hos socialtjänsten liksom att på olika sätt ta tillvara brukarnas erfarenheter.
Öppna jämförelser tas fram i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna.

Läs mer om Öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården och se resultaten för Eskilstuna kommun i bifogad länk. Öppna jämförelser 2014länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Mottagningsenheten IFO
Öppettider

Måndag till fredag 10-17.
Lunchstängt 12-13

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna