MENY
Eskilstuna kommun

Vanliga frågor

Hur får du hjälp av Vägens öppenvårdsmottagning?

Vägen är en kommunal verksamhet och vi är till för invånare över 18 år i Eskilstuna och Torshälla. Om du har en socialsekreterare på socialtjänsten kan du få hjälp av denne att komma till oss. Har du ingen kontakt på socialtjänsten vänder du dig till vår öppna mottagning via telefon 016-710 83 38, skickar e-post till oss (se informationen till höger). 

Kontakten börjar med ett första informationsbesök där du får tala om vad du vill ha hjälp med och vi berättar hur vi kan hjälpa dig. Vår målsättning är att påbörja behandlingen så snart vi kan efter informationsbesöket. Ibland kan det dock vara några veckors väntetid.

Hur går det till?
Du kommer att bli bemött med respekt och intresse av oss, inte av pekpinnar. Viktigt är att vi tillsammans jobbar mot dina individuellt uppställda mål. Fokus kommer att vara på alkohol, narkotika och/eller spel. Vi kommer även att kunna prata om annat som är viktigt för dig exempelvis skola/jobb, vänner och familj.

Gäller tystnadsplikt/sekretess?

Vi som jobbar på Vägen har tystnadsplikt vilket innebär att det som sägs i samtalen inte förs vidare. Det finns dock ett undantag. Det gäller om vi får reda på att barn far illa. Då har vi en anmälningsskyldighet till socialtjänsten. 

Hur lång tid tar det?

Vi jobbar tillsammans mot dina individuellt uppställda mål och det är olika hur lång tid det tar innan du nått dina mål. Det kan variera mellan ett par gånger och upp till ett års tid beroende på problemens omfattning.

Hur ofta träffas man?

Behandlingen är individuell och du gör upp tillsammans med din behandlare hur er kontakt kommer att se ut.

Hur går samtalen till?

Samtalen äger rum hos oss i Hälsohuset på Bruksgatan 8 C och varje samtal tar cirka 45 minuter. Går man i gruppbehandling brukar tiden vara runt två timmar per gång.

Får dina föräldrar veta något?

Eftersom du är över 18 år så behöver dina föräldrar inte få reda på att du går i behandling hos oss. Däremot uppmuntrar vi till att föräldrar och/eller andra närstående vid något tillfälle kan få komma med och höra vad det är vi jobbar med.

Vad får min handläggare (om du har någon) på socialförvaltningen veta?
Om du har en handläggare så är han/hon med i behandlingsplaneringen och får reda på vad behandlingen i stort går ut på. Vad som i detalj sägs i samtalen avslöjas inte. Handläggaren har det övergripande ansvaret och kan därför hjälpa till om det dyker upp andra problem.

Om jag vill veta mer?
Du kan alltid ringa till vår öppna mottagning och fråga mer om Vägen och vad vi kan erbjuda. Du kan också skicka e-post till oss så svarar vi på dina frågor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.