MENY
Eskilstuna kommun

Effekt - ett verktyg för meningsfulla föräldramöten

Effekt

Effekt (tidigare ÖPP) är ett föräldrastödsprogram som Eskilstuna kommun försöker förankra i alla högstadieskolor. Programmet går ut på att få föräldrar att bli mer restriktiva när det gäller bjudvanor av alkohol till sina barn. Utifrån senaste utvärderingen har föräldrar som fått informationen blivit mer restriktiva och mer gränssattande. När man frågar  skolpersonal som använder sig utav programmet, upplever de flesta att föräldramötena har blivit mer givande. Även föräldrarna upplever att föräldramöten har blivit mer meningsfulla att gå på, att de får möjlighet att diskutera frågor som rör deras barn med andra föräldrar och komma överens i vissa saker hur de ska agera.

Här kan du läsa mer om Effekt.länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.