MENY
Eskilstuna kommun

För dig som skolpersonal

Här kan du som skolpersonal få råd och tips om hur du kan lägga upp en lektion samt material som du kan använda inom ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak) området.

I ANDT-strategin anger regeringen att grund- och gymnasieskolor är viktiga arenor för det ANDT-förebyggande arbetet och att skolorna genomr en hälsofrämjande skolutveckling kan arbeta långsiktigt med ANDT-prevention.

Broschyrer

Material till undervisning


Böcker

"Berusning på schemat" - En lärobok som har tagits fram av folkkhälsoinstitutet som bygger på att integrera ANDT frågorna i alla ämnen. Materialet finns för både högstadiet och för gymnasiet.

"Leva med döden" - Ämnad för gymnasiet. En bok att samtala kring.

Filmer

"Gräsmark var så tyst och stilla", "Vi fick låna en ängel", "Ett ödesdigert val" - ämnad för högstadiet då den handlar om mopedkörning i samband med alkohol.

"Lillebror" och "länge leve livet" - ämnad för gymnasiet då de handlar om bilkörning i samband med alkohol.

"Tilda" - ämnad för gymnasieelever och deras föräldrar.

För information och utbildning

Kring tobak: Kontakta non smoking generation.

Kring alkohol och narkotika: Kontakta samordnaren.

För föräldrar

Det är oerhört viktigt att ta med föräldrar i samtal kring dessa frågor, speciellt högstadieelevernas föräldrar. Ett alternativ är att informera föräldrar vid föräldamöten, där också föräldrar får möjlighet att diskutera och komma överens med andra föräldrar. En del skolor använder sig av metoden ÖPP (numer heter den Effekt). Om man vill förmedla tips och råd till föräldrar kring tonåringar och alkohol finns bra länkar och material att hänvisa till. Se här bredvid.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.