MENY
Eskilstuna kommun

ANDTS

Lokal handlingsplan mot ANDT

En ny handlingsplan mot Alkohol, Narkotika, Dopningsmedel och Tobak (ANDT) har tagits fram under 2018 och ska gälla mellan 2019 och 2022. Senast reviderad och uppdaterad i mars 2020.

ANDT-arbetet i skolan

Det finns en handlingsplan mot droger för grundskolan och en handlingsplan mot ANDT för gymnasiet där ett förebyggande perspektiv finns med men också hur man ska/kan agera vid misstankar kring elever som använder/missbrukar droger.

Utbildning

I mars 2019 startade Eskilstuna kommun i samarbete med Polismyndigheten en ANDTS-coach-utbildning som riktar sig till vuxna som i sitt arbete möter barn och unga. Syftet är att deltagarna efter genomgången utbildning skall ha nått en ökad kunskapsnivå gällande Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel om pengar.

Deltagarna som efter avslutad utbildning blir ANDTS-coacher skall känna sig trygga i att arbeta med och hantera dessa frågor. ANDTS-coacherna kommer att ingå i en nätverksgrupp och få tillgång till en samarbetsyta där det senaste inom området, föreläsningar och andra evenemang kommer att läggas ut.

Utbildningen kommer att hållas två gånger per år.

ANDTS-ambassadörer i Södermanlands län

Sommaren 2019 startade länets lokala ANDTS-samordnare projektet ANDTS-ambassadörer i Södermanlands län.

Projektet ANDTS-ambassadörer i Södermanlands län erbjöd ungdomar som ska börja eller går på gymnasiet en utbildning som skulle ge ökad kunskap inom ANDTS, dess skadeverkningar på hälsa och miljö. Projektet pågick under tre veckor då ungdomarna hade sommarlov. Ungdomarna sökte själva feriepraktikplatsen hos respektive kommun, Katrineholm, Eskilstuna och Oxelösund. Under projekttiden fick ungdomarna lyssna till föreläsningar, göra studiebesök, ha diskussioner och värderingsövningar. Ungdomarna fick också träffa de andra ungdomarna i respektive deltagande kommun för gemensamma föreläsningar och diskussioner.

Projektet syftade till att ge ANDTS-ambassadörerna ökad kunskap i det förebyggande ANDTS-arbetet. De ska förstå sambandet mellan risk- och skyddsfaktorer och lära sig mer om hur samhället kan förebygga att barn och unga kommer i tidig kontakt med ANDTS. Med hjälp av ungdomarnas delaktighet skapa nya tankar och idéer i det förebyggande ANDTS-arbetet. Ungdomarna, länets ANDTS-ambassadörer skulle sedan tillsammans skapa ett material, en länsgemensam film som ska spridas till skolor, politiker, tjänstepersoner, fritidsverksamhet och på kommunens digitala kanaler.

Se filmen ovan!

Projektet utgick från ett kunskapsbaserat arbete och mobiliserade många aktörer i samverkan på ett strukturerat och målinriktat sätt. Ett samlat och effektivt arbete för en bättre folkhälsa förutsätter aktiva insatser av flera samhällsaktörer och inom flera politikområden. Samordning av samhällets olika insatser på hälsoområdet får också till följd att vi använder samhällets samlade resurser mer kostnadseffektivt.

Länets lokala ANDTS-samordnare har som mål att genomföra projektet ANDTS-ambassadörer i Södermanlands län varje sommar och skapa en spridning av ANDTS-ambassadörer i länet.

Mer information

Drugsmartlänk till annan webbplats finns information om alkohol och andra droger samt material till lärare.

ANDT på schematlänk till annan webbplats är ett metodmaterial för lärare som går ut på att integrera undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak i olika ämnen. 

Riskbruk - en sida med information om riskerna med alkohol.

Stoppa langningen - information om langning till ungdomar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.