MENY
Eskilstuna kommun

Missbruk, beroende och förebyggande arbete

kvällsbild för webb

Är du i behov av hjälp gällande missbruk eller beroende? Det kan vara svårt att erkänna för sig själv att man använder alkohol eller droger på ett sätt som är skadligt. Om man kan förmå sig själv att ställa sig bra frågor eller söka stöd i tid kan det vara avgörande för ens egen framtid och viktigt för anhöriga. Det finns hjälp att få.

Vem kan få stöd?

Den som har ett beroende, missbruk eller riskbruk av alkohol, narkotika, läkemedel, doping eller spel om pengar kan vända sig till oss på socialtjänsten. Även du som anhörig erbjuds stöd.

Hur söker jag stöd?

Är du i behov av stöd kontaktar du socialtjänstens mottagning via Eskilstuna direkt, telefon: 016-710 10 00.

Till Beroendemottagningen Vägen (016-710 83 38) kan du själv ringa för att boka ett möte. Vid första tillfället får du information och en kortare kartläggning görs för att se hur dina behov ser ut och på vilket sätt du behöver hjälp, därefter får du en tid hos en av samtalsbehandlarna. De metoder som används på Vägen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). De som arbetar på Beroendemottagningen Vägen har tystnadsplikt och du får vara anonym.

Vid problem med narkotika eller spel om pengar görs antingen en egenanmälan till Beroendecentrum (016-10 55 98) för att få en tid för läkarbedömning och få en samtalskontakt enskilt eller i grupp, eller till Beroendemottagningen Vägen om du inte är i behov av en läkarkontakt.

Vårnäs HVB (hem för vård och boende) ligger utanför Vingåker och dit kan du också ringa för att boka tid för behandling eller rådgivning på telefonnummer 0151-51 80 90. Du får sedan en tid för att påbörja ett behandlingsprogram som pågår under ca fem veckor. Under behandlingstiden kan du vara sjukskriven och du får betala en vårdavgift på högst 80 kr/dag. Det finns sedan möjlighet att förlänga behandlingen men då krävs det ett beslut om bistånd som fattas av socialtjänsten.

Om de insatser som erbjuds inte skulle räcka till eller kan möta dina behov kan det blir aktuellt att göra en mer omfattande utredning. Detta görs på någon av socialtjänstens myndighetsenheter vilket betyder att en utredning görs med stöd av olika lagar som tillexempel socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av missbrukare (LVM).

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Om du blir beviljad bistånd i form av vård på behandlingshem har kommunen sedan juni 2019 infört Lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att du som vårdtagare har möjlighet att välja vårdgivare, förutsatt att den är ansluten till valfrihetssystemet. Det aktiva valet av vårdgivare sker i samråd med socialtjänsten efter att du genomgått utredning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-16.30
Lördag 11.00-14.00


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla