MENY
Eskilstuna kommun

Förebyggande arbete mot våld

Knapp lämna sidan

Klicka på bilden för att snabbt lämna sidan.

Kommunens verksamheter arbetar aktivt för att våld aldrig ska uppstå. Grunden är ett aktivt jämställdhetsarbete med målet att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

En viktig del i arbetet är att förändra negativa normer kring manlighet som har koppling till våld. Verksamheter som träffar barn och unga har en särskilt viktig uppgift här. Ung Fritid i Eskilstuna och Torshälla, samt flera högstadie- och gymnasieskolor, använder metodmaterialet Machofabrikenlänk till annan webbplats i sitt arbete. Det är ett verktyg för ökad jämställdhet och för förebyggande arbete mot våld, med fokus på hur sociala normer för manlighet kan ifrågasättas och förändras. Materialet består av 17 korta filmer och tillhörande övningar. Arbetet med Machofabriken ger deltagarna möjlighet att reflektera över hur föreställningar kring kön och sexualitet påverkar deras liv och relationer. De interaktiva övningarna skapar utrymme att pröva nya sätt att förhålla sig och agera, både i relation till andra, sig själv och till samhället i stort. Målet är att unga som arbetat med Machofabriken ska uppleva att de - trots påverkan utifrån - själva kan ta makten över sina liv och att de också kan och vill skapa utrymme för andra att ta makten över sina.

Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns det våldsförebyggande arbetet VIP – en kurs för personer med intellektuell/psykisk funktionsvariation om känslor, relationer och våld. Deltagarna får genom kursen på olika sätt öva på att ha huvudrollen i sitt eget liv. Genom att bli medveten om sina känslor, träna på att sätta gränser och lära sig om våldets olika uttryck kan det bli lättare att göra bra val i olika situationer. Att dela sina åsikter och erfarenheter i grupp sätter igång processer som kan leda till en förändring och öka självkänslan hos deltagarna. Även socialförvaltningen håller i en VIP-utbildningöppnas i nytt fönster som inte har en särskild inriktning på målgrupp, utan som du kan gå oavsett vad du har för situation i livet.

Eskilstuna kommun äger VIP-konceptet. Det är en strukturerad, pedagogisk gruppledarutbildning vars syfte är att förebygga våld i nära relationer för personer med intellektuella/psykiska funktionsvariationer.Vi erbjuder personal i andra kommuner, landsting och organisationer utbildningar i att bli certifierad VIP-gruppledare. Utbildningen omfattar tre plus två heldagar. För mer information om kursens innehåll, tider, pris och anmälan, kontakta Åsa Johansson kvalitetssäkringssamordnare och utbildare, 070-167 20 22, vip@eskilstuna.se 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Mottagningsenheten IFO
Öppettider

Måndag till fredag: 10.00-15.30
Lunchstängt: 12.00-13.00

Ändrade öppettider, september-december 2019
Under september till december 2019 kommer mottagningstelefonen ha begränsade telefontider vissa datum och endast vara öppen på eftermiddagen mellan kl. 13.00-15.30. När 016-710 29 77 är stängd kan du kontakta oss via e-post så ringer vi upp dig så fort vi kan.

Datum för ändrade tider är: 19/9, 26/9, 2/10, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 25/10, 31/10, 6/11, 7/11, 14/11, 20/11, 21/11, 28/11, 4/12, 5/12, 12/12 samt 19/12.

 

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna