MENY
Eskilstuna kommun

Detta är våld

Knapp lämna sidan

Klicka på bilden för att snabbt lämna sidan.

Sex former av våld

Våld är handlingar som skadar, gör ont, skrämmer eller kränker. Det kan vara fysiska handlingar som exempelvis sparkar och slag, men också exempelvis hot och elaka ord (psykiskt våld) eller att någon förstör personliga ägodelar (materiellt våld). Våld kan leda till att den som blir utsatt gör saker mot sin vilja, eller att personen låter bli att göra saker den vill göra.  

Olika typer av våld 

  • Fysiskt våld, till exempel örfilar, knuffar, sparkar, slag, bett, stryptag och att bli dragen i håret eller fasthållen. Det går att kategorisera våld från lindrigt till allvarligt, där lindrigt fysiskt våld kan vara ”skojbråk”, knuffar och slag på axeln. Det kan sedan övergå i att förövaren håller fast, gör illa och misshandlar sitt offer lindrigt. Allvarligt fysiska våld är exempelvis grov misshandel, tortyr och mord.  
  • Psykiskt våld, till exempel hot, kontroll samt kränkande och nedsättande ord, både öga mot öga och via internet och mobiltelefoner. I psykiskt våld ingår även att leva under risk för nytt våld. Exempel på psykiskt våld, från lindrigt till allvarligt: elaka kommentarer, trakasserier, att bli retad eller utfryst. Detta kan övergå i systematiska kränkningar, mobbing och hot av olika slag. Allvarligt psykiskt våld är exempelvis hot mot offret och dennes anhöriga, samt psykisk tortyr. 
  • Sexuellt våld, till exempel påtvingade sexuella handlingar och våldtäkt. Sexuella trakasserier, prostitution, trafficking och könsstympning räknas också som våld. Exempel på sexuellt våld, från lindrigt till allvarligt: blickar, bilder, kommentarer och objektifiering, som kan övergå i oönskade kroppsberöringar, sexuella trakasserier och sexuellt ofredande. I sin allvarligaste form handlar det om sexuella övergrepp, våldtäkter, incest, sexslavhandel och sexualmord. 
  • Materiellt våld, att någon slår sönder eller förstör exempelvis inredning, möbler, dagböcker och foton. 
  • Ekonomiskt våld, exempelvis att tvingas skriva under handlingar och att inte få bestämma över sin egen ekonomi. 
  • Försummelse, som främst gäller äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. Försummelse är till exempel att medvetet ge felaktig medicinering och att låta någon bli lämnad utan tillsyn långa perioder. 

Vilka drabbas?

Våld kan drabba kvinnor, män och transpersoner oavsett ålder, sexualitet, etnicitet, religionstillhörighet och funktionsförmåga. Generellt kan man säga att män utsätts för våld i den offentliga miljön, av en okänd gärningsman. Kvinnor blir utsatta för våld i hemmet, av en man som hon har eller har haft en kärleksrelation till. Detta går att se i statistiken över anmälda brott.  

Våld i nära relationer drabbar främst kvinnor och barn av båda könen. Men även heterosexuella män, homosexuella kvinnor och män, samt transpersoner kan utsättas för våld i nära relationer. Barn som upplever våld i närstående vuxnas relationer betraktas enligt lagen som offer för brott.

Ett av Sveriges jämställdhetspolitiska mål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Mäns våld mot kvinnor är mer omfattande än enbart våld i nära relationer. Det innefattar våld, hot om våld och kränkningar som begränsar kvinnors och flickors liv i familjen, på arbetet, i skolan, i det offentliga rummet och på nätet. Vidare innefattar mäns våld mot kvinnor prostitution, handel med människor för sexuella ändamål, hedersrelaterat våld, samt exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi.

Hedersrelaterat våld och förtryck innebär hot och regler som begränsar en (ofta ung) persons handlingsutrymme och möjlighet att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar reglerna och normerna anses dra skam över familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen ska återfå den förlorade hedern. Gärningspersonerna är ofta flera i familjen, släkten eller gemenskapen. De flesta som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är flickor och kvinnor, men även unga män, homo-, bi- och transsexuella personer av båda könen drabbas. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Familjemottagningen
Öppettider

Telefontider för allmänheten

Måndag, tisdag, onsdag och fredag: kl. 09.00 – 11.00. Familjerätten, 10.00 – 12.00.
Torsdagar: kl. 13.00 – 15.00.

Telefontider för yrkesgrupper med anmälningsplikt

Måndag – fredag: kl. 08.30-16.00. Lunchstängt kl. 12.00-13.00.

Efter kontorstid

Kontakta Socialjouren via 112

Vid telefonkontakt

Från och med 1 april 2020 når du socialförvaltningens mottagningsfunktioner genom att ringa Eskilstuna Direkt på 016-710 10 00. Beroende på vad du har för ärende kopplar sedan Eskilstuna Direkt dig vidare till en handläggare på den funktion som ditt ärende gäller. Samtliga telefonsamtal till det tidigare numret 016-710 29 77 kommer automatiskt att kopplas till Eskilstuna Direkt för vidare hantering.


Besöksadress

Smedjegatan 32

Postadress

631 86 Eskilstuna