MENY
Eskilstuna kommun

Skyddat boende och akutboenden

Knapp lämna sidan

Klicka på bilden för att snabbt lämna sidan.

Skyddat boende

Om du behöver komma bort från ditt eget hem och har behov av skyddat boende har du rätt att få det via kommunen. Du kan vända dig till Mottagningsenheten samt socialjouren. Du och eventuella barn kan exempelvis behöva komma till en kvinnojour i eller utanför Eskilstuna eller till andra former av skyddat boende. Socialsekreteraren gör tillsammans med dig en riskbedömning av hur omfattande behovet av skydd är i den akuta situationen. Det finns inget krav på att den som har utövat våldet ska vara dömd eller ens polisanmäld för något brott. Den långsiktiga planeringen fortsätter på socialtjänstens utredningsenheter där vi hjälper dig att se vilka insatser till stöd och hjälp just du eller eventuella barn behöver. Kanske behöver du också ekonomiskt stöd eller samtalsstöd i samband med din situation.

Du kan också välja att själv kontakta en kvinnojour. Se länkar till höger.

Kommunens akutboenden för våldsutsatta som är alkohol- och drogpåverkade

Det finns akutboenden för dig som blivit utsatt för våld och hot och som är påverkad av alkohol eller droger. Vilket boende du ska ringa beror på om du har barn eller inte, och om du identifierar dig själv som kvinna eller man.

På akutboendena kan du bo en kortare period och få hjälp med sådant som behöver lösas i samband med din situation, exempelvis kontakt med myndigheter. Vi som arbetar i kommunens akutboenden är bland annat socionomer, beteendevetare och har utbildning från missbrukarvårdsprogrammet.

Kvinnor utan barn: Eskilstuna kommuns akutboende för kvinnor är främst till för vuxna
missbrukande eller tillfälligt alkohol- eller drogpåverkade kvinnor som upplevt våld. Du får vara påverkad av alkohol eller droger när du kommer till akutboendet men det är absolut förbjudet att använda alkohol eller droger under tiden du bor här. Om det finns plats tar vi även emot vuxna kvinnor som inte är alkohol- eller drogpåverkade, men vi tar inte emot barn. Telefonnummer: 070-167 26 61, dygnet runt. Det kostar inget att komma hit.

Vi erbjuder tillfälligt boende i en lägenhet med gemensamt kök och vardagsrum i ett hus som är bemannat måndag till fredag 08.00-04.00 och helger 09.00-04.00. Vi erbjuder två boendeplatser i låsbara rum och kan bland annat hjälpa till med eventuell kontakt med myndigheter och kommunens övriga stödverksamheter. Mat ordnar du själv, förutom i väldigt
akuta lägen då vi kan hjälpa till. Vi gör inga anteckningar om ditt besök om du inte vill. Vi har tystnadsplikt.

Kvinnor och män med och utan barn: Akutboendet Satelliten är främst till för missbrukande eller tillfälligt alkohol- eller drogpåverkade vuxna kvinnor och män samt deras barn som upplevt våld. Du får vara påverkad av alkohol eller droger när du kommer till Satelliten men det är absolut förbjudet att använda alkohol eller droger under tiden du bor här. Om det finns plats tar vi även emot vuxna kvinnor och män som inte är alkohol- eller drogpåverkade. Det kostar inget att komma hit.

Du når Satelliten genom socialjouren, 016-710 29 77 (vardagar klockan 8 -17) eller nödnumret 112. Socialjouren kommer att göra en uppskattning av ditt tillstånd för att säkra att du har förmåga att ta hand om dina barn trots att du är påverkad. Du som förälder har alltså fullt föräldraansvar när du bor på Satelliten.

Satteliten är ett tillfälligt boende, vilket innebär att du och dina barn får möjlighet att bo där under två dygn. Vi erbjuder tillfälligt boende i en lägenhet med kök och totalt sex sovplatser fördelade på två rum (dubbelsäng och fyra barnsängar). Mat ordnar du själv. Vi har ingen bemanning på plats, men kan hjälpa till med insatser utifrån Socialjourens bedömning. En bit bort från lägenheten finns kontor som är bemannat dagtid.

Om du vill kan vi dokumentera det som hänt dig. Detta dokument blir ditt eget och du väljer själv om du vill ta med dig dokumentet eller om du vill att personalen förvarar det. Vi har tystnadsplikt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Familjemottagningen
Öppettider

Telefontider för allmänheten

Måndag, tisdag, onsdag och fredag: kl. 09.00 – 11.00. Familjerätten, 10.00 – 12.00.
Torsdagar: kl. 13.00 – 15.00.

Telefontider för yrkesgrupper med anmälningsplikt

Måndag – fredag: kl. 08.30-16.00. Lunchstängt kl. 12.00-13.00.

Efter kontorstid

Kontakta Socialjouren via 112

Vid telefonkontakt

Från och med 1 april 2020 når du socialförvaltningens mottagningsfunktioner genom att ringa Eskilstuna Direkt på 016-710 10 00. Beroende på vad du har för ärende kopplar sedan Eskilstuna Direkt dig vidare till en handläggare på den funktion som ditt ärende gäller. Samtliga telefonsamtal till det tidigare numret 016-710 29 77 kommer automatiskt att kopplas till Eskilstuna Direkt för vidare hantering.


Besöksadress

Smedjegatan 32

Postadress

631 86 Eskilstuna