MENY
Eskilstuna kommun

Våldsbejakande extremism

Center mot våldsbejakande extremism (CVE), vilket tillhör BRÅ, definierar våldsbejakande extremism som: rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Individer som går in i en sådan grupp riskerar att börja acceptera och främja extrema ståndpunkter, demonisera utvalda befolkningsgrupper och använda våld som strategi för att bekämpa andra. En individ som befinner sig i en sårbar situation riskerar att lättare lockas in i den här typen av grupper.

De vanligast förekommande miljöerna är:

  • Våldsbejakande högerextremism (exempelvis vit makt-rörelsen med grupper som NMR)
  • Våldsbejakande vänsterextremism (exempelvis våldsbejakande autonoma grupper som AFA)
  • Våldsbejakande religiös extremism (exempelvis genom takfiristiska grupper som Daesh eller Al-Qaida)

För att förebygga extremism och intolerans behövs demokratifrämjande insatser som bidrar till en meningsfull fritid, ett deltagande och en god utbildning för alla.

Behöver du stöd och råd?

Är du orolig för att någon du bryr dig om dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi? Kommunens socialtjänst har ett särskilt ansvar att verka mot våldsbejakande extremism. Om du behöver råd, stöd eller någon att prata med kan du alltid vända dig till Mottagningsenheten (016-710 29 77) vid socialtjänsten som hjälper dig vidare.

Utanför ordinarie öppettider vid akuta sociala problem kan du kontakta socialjouren. Vid tidspress prioriterar socialjouren alltid ärenden där barn eller ungdomar är inblandade. De finns i tjänst vardagar 17.00-00.00 vardagar och 15.00-02.00 fredag, lördag och söndag. Du når dem genom att ringa 112 och fråga efter socialjouren.

Kontakta Polismyndigheten genom att ringa 114 14 om du vill lämna tips eller anmäla brott. Ring alltid 112 för att larma vid akuta ärenden eller vid misstanke om ett pågående brott.

Du kan även kontakta kommunens samordnare mot våldsbejakande extremism för stöd och råd eller för att lämna information. Kontaktuppgifter finns överst till höger på sidan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.